Gemeente Zoetermeer


3 september 1999

_________________________________________________________________

Nieuwe slogan Zoetermeer

Zoetermeer steeds ondernemend

Zoetermeer bereidt zich voor op de toekomst gelegen in de volgende eeuw. Het gemeentebestuur wil daaraan forse impulsen geven met een stimulerend beleid onder de titel 'Toekomstvisie 2025'. Dit visiedocument en een eerste notitie over de concretisering van deze toekomstvisie is afgelopen maandagavond onderwerp van discussie geweest tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad.

Een voorstel voor een promotiecampagne die de aandacht zal vestigen op de toekomstkansen voor ondernemende mensen van en in Zoetermeer is in voorbereiding. De eerste stap in die campagne is vanavond gezet met de presentatie van de nieuwe slogan

Zoetermeer steeds ondernemend

Het nieuwe motto weerspiegelt de ambities van de gemeente voor het begin van de komende eeuw. 'Ondernemend' in de zin van: de handen uit de mouwen steken en de plannen waarmaken. Ondernemend in de breedste zin van het woord. Niet alleen gericht op de ondernemers van de stad maar nadrukkelijk ook op inwoners, verenigingen en instellingen die actief zijn op het gebied van evenementen, sport of cultuur. Het woord 'steeds' heeft in de slogan een dubbele betekenis: altijd, voortdurend én 'stedelijk'.

Door actieve samenwerking met ondernemende mensen in en rond Zoetermeer wil het gemeentebestuur in het begin van de volgende eeuw nog meer dynamiek brengen in de ontwikkeling van Zoetermeer. Samen met deze partners ambities en plannen waarmaken ter bevestiging van het beeld dat
Zoetermeer steeds ondernemend is.

Gemeente Zoetermeer © september 1999

Deel: ' Nieuwe slogan Zoetermeer steeds ondernemend '
Lees ook