FietsRAI


NIEUWE SPAANSE VERKEERSWET BESCHERMT FIETSER OVERMATIG februari/1999 394

175 - 200

De veiligheid van fietsers moet verbeterd, daarom wil de Spaanse senaat de huidige verkeerswet wijzigen. Fietsers zijn niet blij met de aangekondigde wet. Volgens hen beperkt de wet de bewegingsvrijheid van de fietser en zal eerder averechts werken. Fietsers moeten reflecterende kleding dragen, een helm wordt verplicht en kinderen mogen niet meer op de fiets vervoerd worden. Sommige wegen worden verboden terrein voor fiet-sers. Dat zijn de voorstellen voor fietsers in de nieuwe Spaanse verkeerswet. De nieuwe maatregel beschermt fietsers veel te veel, vinden fietsactivisten in Spanje. De voorgestelde maatregelen werken volgens hen ontmoedigend in plaats van dat ze het fietsen bevorderen. Daarbij wordt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de fietser geheel en al bij de fietser gelegd en niet bij automobilisten. Volgens de fietsactivisten zijn maatregelen noodzakelijk die fietsers daadwerkelijk bescher-men en fietsen bevorderen. Bijvoorbeeld aparte fietspaden, snelheidsbeperkingen voor gemo-toriseerd verkeer, toestemming om kinderen in daarvoor bestemde zitjes of aanhangwagens te vervoeren en regels voor fietsfabrikanten voor wat betreft deugdelijke verlichting en reflectie. De Spaanse fietsers worden in hun argumenten gesteund door de European Cyclists Federati-on. Het Spaanse congres zal binnenkort over de wetsvoorstellen beslissen.

Deel: ' 'Nieuwe spaanse verkeerswet beschermt fietser overmatig' '
Lees ook