Gemeente Zwolle

Nieuwe speelplek voor Aalanden

Zaterdag 1 mei 2004 was het feest in de Verwoldsebeek in Aalanden. Op deze dag werd de gloednieuwe speelplek in deze straat feestelijk in gebruik genomen. Op speciaal verzoek van de bewoners, werd de speelruimte officieel geopend door wijkbeheerder Gerard Ballintijn.

Om 11.00 uur begonnen de feestelijkheden op het speelveld. Kinderen konden zich laten schminken en zandtaartjes bakken. Verder was er nog een muzikale rondgang door de wijk en werd gekeken wie er de meeste bellen kon blazen in de mega-bellenblaaswedstrijd. Natuurlijk konden de jonge wijkbewoners lekker klimmen en klauteren op de splinternieuwe speeltoestellen.

De speelplek is op verzoek en initiatief van de direct omwonenden tot stand gekomen. De gemeente heeft een financiële bijdrage geleverd vanuit het Premie Op Actie-budget. Een voorwaarde binnen het Premie Op Actie-project is dat bewoners zelf een bijdrage leveren aan het uitvoeren van een idee. Zo hebben de bewoners van de Verwoldsebeek zelf een aantal inspraakavonden georganiseerd om draagvlak voor de nieuwe speelplek te verzorgen. De uitkomsten van deze bijeenkomsten hebben ze verwerkt in een plan van aanpak dat aan de gemeente is voorgelegd. Ook het feestelijk openingsprogramma is van de hand van de bewoners. De nieuwe speelplek aan de Verwoldsebeek past binnen de speelruimtekaart voor Aalanden. Daar is de speelplek dan ook in opgenomen.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe speelplek voor Aalanden in Zwolle '
Lees ook