Gemeente Tilburg


1-7-99

Nieuwe stadswinkel in Noord en verbouwing in Centrum

Het college van b&w heeft op 5 juli besloten plannen uit te laten werken tot de realisering van een Stadswinkel in Tilburg-Noord en een aangepaste verbouwing van de publiekshal in Stadskantoor 1 tot Stadswinkel Tilburg-Centrum. Hiermee is een totale investering gemoeid van fl. 9,7 miljoen. Voor de stadswinkel in Noord, die vermoedelijke geopend wordt in januari 2000, zal een pand gehuurd worden aan de Brucknerlaan. Voor f 900.000 zal het pand geschikt worden gemaakt tot stadswinkel. De stadswinkel in het Centrum zal in het voorjaar van 2001 in gebruik worden genomen, maar daar heeft het college nog geen definitief besluit over genomen. De plannen van het college worden nog behandeld in de raadscommissie Algemene Beleidszaken en Strafverordeningen.

Momenteel worden de plannen voor een bedrijfsverzamelgebouw in de Stationszone voor organisaties die met werk en inkomen te maken hebben verder ontwikkeld door het Projectbureau Binnenstad en de Regiegroep Centra voor Werk en Inkomen (CWI). De realisering van een stadswinkel in Noord is aantrekkelijk. Enerzijds omdat daarmee de spreiding binnen de gemeente wordt vervolmaakt (Tilburg-Centrum, Reeshof, Berkel-Enschot, Udenhout en Tilburg-Noord). Anderzijds omdat hiermee ook op de ontwikkelingen rond CWI wordt ingespeeld. Naast het te huren pand aan de Brucknerlaan zit een vestiging van het Arbeidsbureau. Deze combinatie, stadswinkel en arbeidsbureau maakt het mogelijk op deze plek een CWI-steunpunt te maken. Dit spoort met de plannen van de CWI-regiegroep om een regionaal CWI te vestigen in het centrum van Tilburg en een steunpunt in Noord.

Wanneer een stadswinkel in Noord wordt gerealiseerd, kan met een kleinere stadswinkel in het Centrum worden volstaan. Eerdere plannen omvatten zowel het vierkante deel van de publiekshal, een groot deel van de zijvleugel en een deel van de kelder. In de nieuwe opzet wordt de stadswinkel geconcentreerd in de huidige publiekshal. Daar komen dan in nieuwe opzet de balies Burgerzaken, Belastingen, Bouwen en Milieu en het algemene informatiecentrum.

Deel: ' Nieuwe stadswinkel en verbouwing in Tilburg '
Lees ook