Ingezonden persbericht


16 oktober 2001

DALEEN REVCHAIN® 5.5 SOFTWARE ZET NIEUWE STANDAARD VOOR BILLING EN CUSTOMER

CARE

Geavanceerde 'partner billingfacturering' en afhandeling van betalingsgeschillen belangrijkste peilers van de productverbeteringen

Daleen Technologies Inc. (Nasdaq:DALN), een wereldwijde aanbieder van managementsoftware voor het managen van de inkomstenketen voor de jongste generatie serviceaanbiedersproviders en aanbieders van technologische en bedrijfsoplossingen, heeft de beschikbaarheid aangekondigd van een nieuwe releaseversie van haar RevChain Billing en customer care software, RevChain 5.5.

RevChain 5.5 is ontwikkeld met inbreng van Daleen's klanten en partners, en biedt geavanceerde kenmerkenmogelijkheden ter ondersteuning van complexeom meer verfijnde ondersteuning te bieden voor Billing- en customer care functies, waaronder 'payment-triggered' partner Billing en een verbeterde afhandeling van betalingsgeschillen. Deze nieuwe functionaliteitmogelijkheden verhoogten de impact van het Billing systeem op de bedrijfsresultaten, omdat het een nauwkeuriger vorm van inkomstenbeheerze nauwkeurige inkomstenbeheermanagement bieden voor complexe netwerk services, zoals optical Gigabit Ethernet (GigE) en de levering van digitale content, mogelijk maakt.

De verbeterde 'partner billing' factureringsfuncties in RevChain 5.5 maken het providers mogelijk om in samenwerking met een of meerdere partners op een efficiëntere manier producten en diensten aan te bieden., in samenwerking met een of meerdere partners. RevChain's 'payment-triggered' verrekenfunctie maakt de tijdrovende handmatige calculatie van partnerverrekeningen overbodig, en stelt de provider in staat om automatisch partnerroyalties uit te rekenen en te betalen, gebaseerd op de werkelijke inkomsten die van elke abonnee zijn ontvangen. Dit verkleint het risico van inkomstenderving aangezien de royaltybetalingen nu automatisch gekoppeld worden aan de daadwerkelijk ontvangen inkomsten, terwijl ook tegelijkertijd ook de back-office kosten aanzienlijk worden verlaagd. Het voordeel daarvan is dat service providers de nauwkeurigheid van hun royaltybetalingen kunnen verbeteren en, teveel betalen kunnen voorkomen, terwijl tegelijkertijd de operationele kosten substantieelaanzienlijk worden verlaagd omdat de noodzaak voor handmatige calculatie- en rapportagegestappen komt te vervallenworden geëlimineerd.

Daleen RevChain® 5.5 Software

RevChain's uitgebreide functie voor het afhandelen van betalingsgeschillengeschillenafhandeling stroomlijnt het proces van het oplossen van geschillen tussen voor zowel klanten als customer service representatives (CSR's). Dit drukt , waarbij de operationele kosten worden gedrukt en verbetert de kwaliteit van customer service kwaliteit. wordt verbeterd. Klanten op Eeindgebruikers kunnen vanaf nu kiezen om facktuurgeschillen online af te handelen middels RevChain's uitgebreide customer self-care mogelijkheden. ZodraWanneer een geschil eenmaal wordt opgestartin het systeem wordt ingevoerd, wordenverdwijnt de noodzaak voor de meeste van de typische handmatige processen die voorkomen normaal gesproken onlosmakelijk verbonden zijn metbij het afhandelen van geschillen en het aanmaken van creditnota's., geëlimineerd CSRs kunnen voortaannu snel klantengeschillen oplossen tot een vooraf vastgesteld bedrag zonder dat daarvoor toestemming van een supervisor benodigd istoestemming te hoeven vragen aan een supervisor. Elke creditering of alternatieve oplossing wordt danvervolgens automatisch getraceerd om fraude te voorkomen en om ervoor te zorgen dat geschillen worden zodoende op een correcte wordenmanier afgehandeld. Door het mogelijk te maken klanten in staat te stellen online een geschil aanhangig te maken en CSRs de bevoegdheidautorisatie te geven om zelf meer geschillen zelf op te lossen, zorgt RevChain 5.5 voor een verbeterde operationele efficiency en grotereverbeterde klanttevredenheid.

"Zowel de verbeterde afhandeling van betalingsgeschillen alsmede de mogelijkheden voor 'partner billing'fakturering dragen bij aan een versterking van ertoe bij dat wij onze slagkracht en ons leiderschap op het gebied vanin fackturering voor broadband en op IP gebaseerde diensten verder hebben versterkt," aldus Frank Dickinson, senior vice president product management en marketing voor Daleen.

RevChain 5.5 biedt verder:

· Verhoogd gebruik van XML, de opkomende industriestandaard voor communicatie tussen ongelijksoortige systemen, om snellere en meer kosteffectieve integratie mogelijk te maken met de bestaande systemen van service providers.

· Uitgebreide batchverwerking van facturen per bedrijfseenheid en marktklasse met het oog op het verbeteren van de dagelijkse factuurverwerking en de operationele efficiency van Daleen's servicebureau klanten. Expanded bill runs by business unit and market-type classifications to increase the overall manageability of bill day processing and improve the operational efficiencies of Daleen's service bureau customers
· Verbeterde identificatie van veranderingen in de status van abonnees, zoals stopzetting/re-habilitatieactivering account, waardoor klantentrends beter kunnen worden geanalyseerd.

· Verbeterde account balance transfer functies om op een effectievere manier abonnee account consolidaties en mergers te kunnen beheren.

"De RevChain 5.5 versierelease is de culminatiehet eindresultaat van Daleen' s inspanningen om een Billing- en customer care oplossing te creëren op basis van een volledige Internetarchitectuur, dieat strategische business operations ondersteunt," aldus Steven Kim, executive vice president of products and technology voor Daleen. "Heel anders dan de back-office Billing systemen uit het verleden, heeft RevChain 5.5 een directe impact op het vermogen van onze klanten om geavanceerde netwerkdiensten aan te bieden, hun klantenrelaties goed te managenbeheren en hun operationele kosten goed in de hand te houden."

About Daleen
Daleen Technologies Inc. is a global provider of Internet software solutions that manage the revenue chain for next-generation service providers, enterprise business and technology solutions providers. Daleen's RevChain product line automates and manages service providers' revenue chains by providing functionality including service creation and management, customer management, order and fulfillment, billing and settlement across the span of the enterprise. The Daleen RevChain product line is comprised of a set of industry-focused software suites and core applications built on the Daleen Internet Integration Architecture (IIA) system, which leverages open Internet technologies to integrate seamlessly with legacy and existing systems while requiring zero code on the client. Additional information is available at www.daleen.com.

Over Daleen
Daleen Technologies Inc. is een wereldwijde aanbieder van internet-softwareoplossingen voor het managenbeheren van de inkomstenketen voor de jongste generatie serviceprovidersaanbieders en aanbieders van technologische en bedrijfsoplossingen. Daleen's RevChain productlijn automatiseert en beheert de inkomstenketen van serviceprovidersaanbieders door het leveren van functionaliteit binnen de gehele onderneming, zoals opbouwen en beherenmanagen van service, klantenbeheer, bestellen en leveren, facturering en betaling. De Daleen RevChain productlijn bestaat uit een suite set op de branche gerichte softwarepakketten en kerntoepassingen op basis van het Daleen Internet Integration Architecture (IIA®) systeem, waarmee open internettechnologie naadloos kan worden geïntegreerd inmet oudere en bestaande systemen zonder dat de klant daarvoor code hoeft te leveren. Bezoek voor meer informatie onze website op www.daleen.com.


-einde-

Daleen, IIA en RevChain zijn geregistreerde merknamen of merknamen van Daleen Technologies Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Alle overige merknamen en geregistreerde merknamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Neem voor meer informatie contact op met:
Nienke Schipper, AxiCom, +31 (0) 70 312 0384, nienke.schipper@axicom.com Margaret Kortylewska, Daleen, +31 (0)20 658 6382, mkortylewska@daleen.com

Deel: ' Nieuwe standaard voor billing en customer care '
Lees ook