Gemeente Almere

Persbericht 181

17 juni 1999

'Almere mikt op start vanaf september 2000'
NIEUWE STAP OP WEG NAAR HOGER ONDERWIJS IN ALMERE

De Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de gemeente Almere zetten de volgende stap op weg naar hoger onderwijs in Almere. De drie organisaties roepen daarom een projectorganisatie in het leven. Deze zal plannen uitwerken om naast het huidige aanbod van het Instituut voor Information Engineering per september 2000 te starten met nieuw hoger onderwijs in Almere.

In de afgelopen jaren is door de gemeente Almere, de Universiteit van Amsterdam (UvA), de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de Provincie Flevoland intensief overlegd om te komen tot het realiseren van hoger onderwijs, d.w.z. universitair en HBO-onderwijs in de groeiende stad Almere. Op 7 april 1998 sloten de betrokken organisaties een overeenkomst. Op 14 mei 1998 ging een verkennend onderzoek van start dat in november 1998 is afgesloten met een tussenrapportage. Tijdens het werkbezoek dat minister Hermans op 2 maart 1999 aan Almere heeft gebracht, heeft hij verklaard in beginsel zijn fiat te willen geven aan de voorgestelde samenwerking tussen UvA-HvA en Almere.

De projectorganisatie zal zich de komende maanden richten op het uitwerken van een duidelijk hoger onderwijsconcept voor Almere. Een innovatief en samenhangend pakket van onderwijs en studentenvoorzieningen is het uitgangspunt.

Pauline van Hoogenhuizen, wethouder onderwijs in Almere, is projectwethouder voor het geheel en vertegenwoordigt, samen met burgemeester Ouwerkerk, de gemeente Almere in het bestuurlijk overleg met de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Provincie Flevoland.


bron: Afdeling communicatie, Gemeente Almere

Deel: ' Nieuwe stap op weg naar hoger onderwijs in Almere '
Lees ook