Gemeente Nijmegen


Start nieuwe organisatie

Maandag 1 februari: gemeente gesloten tot 11.00 uur

Op 27 januari neemt de Nijmeegse gemeenteraad een definitief besluit over de nieuwe organisatie van de gemeente. Die gaat vervolgens op 1 februari van start met een ontbijt voor de medewerkers in de Jan Massinkhal. Zo'n 1.700 Nijmeegse ambtenaren zitten tot uiterlijk 11.00 uur niet op hun werkplek maar aan tafel. Alle loketten, het Open Huis, de balies van Sociale Zaken: het zal er uit zien alsof het zondagmorgen is. Alleen het sluiten van huwelijken gaat gewoon door.

Het raadsbesluit 'Nijmegen, de gemeente in de stad van de toekomst' noemt een aantal uitgangspunten die leiden tot de vernieuwing van de gemeentelijke organisatie. De politiek moet een grotere rol spelen, de blik van de organisatie moet meer naar buiten zijn gericht en er moet samenhangend en slagvaardig worden gewerkt. Binnen de organisatie krijgt intern ondernemerschap een kans en staan de belangen van de klant voorop.

Het nieuwe organisatieconcept levert ook een andere ordening op van de gemeentelijke activiteiten en een nieuwe indeling in zes Directies. Dat is een grote verandering, sinds in 1985 het concern-dienstenmodel werd ingevoerd. Dat model heeft zijn waarde bewezen, maar de tijd stond niet stil. Er worden tegenwoordig nieuwe eisen gesteld aan een moderne, slagvaardige organisatie. Meer samenhang en afstemming van beleid is zo'n eis. De zes nieuwe directies zijn Inwoners, Grondgebied, Stadsbedrijven, Strategie en Projecten, Wijkaanpak en Leefbaarheid en Bestuur en Organisatie.

Deel: ' Nieuwe start gemeente Nijmegen ambtenaren ontbijten samen '
Lees ook