Foster Parents Nederland

Nieuwe start programma's in Sierra Leone

Begin juli werd de vredesovereenkomst getekend tussen de regering van Sierra Leone en de rebellen. Het akkoord dat in Togo werd ondertekend door President Ahmed Tejan Kabbah en de leider van het Revolutionair Verenigd Front, Foday Sankoh, betekent formeel het einde van acht jaar burgeroorlog. Foster Parents Plan/PLAN International is daarom teruggekeerd naar Sierra Leone.

Aan het begin van dit decennium behoorde Sierra Leone al tot de armste landen in de wereld. De verwoestende burgeroorlog heeft dit alleen nog maar verslechterd, waarbij minstens 700.000 mensen op de vlucht sloegen. Internationale mensenrechtenorganisaties beschuldigen met name de rebellen van de systematische afslachting, verminking en verkrachting van tienduizenden mensen gedurende hun poging om de macht te veroveren in het land. Duizenden jongens en meisjes werden ontvoerd om als respectievelijk kindsoldaat of prostituee dienst te doen. In januari 1999 verdwenen 7000 kinderen uit Freetown, waarvan er 2000 nog steeds niet terecht zijn. Daarbij is de economie verwoest, de landbouw ontregeld en zijn veel huizen, scholen, gezondheidcentra, fabrieken, kantoren, kerken, en moskeeën tot de grond toe afgebrand.

RapidEd
PLAN International is nu opnieuw gestart in Sierra Leone met twee onderwijsprogramma's. Grote prioriteit heeft de hervatting van het onderwijs aan de kinderen. PLAN betaalt het school- en examengeld voor de 16.000 voormalig Foster Parent-kinderen in Freetown en de Rural Western Area die zijn uitgeschreven toen PLAN in januari dit jaar gedwongen werd het land te verlaten. De kinderen worden ondergebracht in de scholen die nog overeind staan.

Het andere programma richt zich op scholing van en hulpverlening aan de vluchtelingenkinderen. Onder de naam RapidEd, is PLAN International in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs en UNESCO een pilot onderwijsproject gestart voor de jonge vluchtelingen. De RapidEd methode is ontwikkeld door PLAN's technisch adviseur Gonzalo Retamal, werkzaam voor UNESCO, en is eerder toegepast in vluchtelingenkampen in Somalië, Rwanda, Angola en andere oorlogsgebieden. De methode combineert het leren van lezen, schrijven en rekenen met therapeutisch onderwijs zoals kunst, theater, muziek en sport om de kinderen te helpen hun trauma's te verwerken.

De RapidEd methode is speciaal aangepast aan de situatie in Sierra Leone. Het resultaat is een zes maanden durend programma waarbij aan het eind van deze periode de meeste kinderen in staat zullen zijn om over te gaan op het normale lesprogramma. Alle onderwijzers krijgen een grondige training door een team van ervaren docenten onder leiding van een inspecteur van het Ministerie.

In Freetown opereert PLAN international vanuit het Nationaal Stadion waar 6000 vluchtelingen tijdelijk zijn ondergebracht. PLAN zet hier samen met 60 onderwijzers (ook vluchtelingen) provisorische RapiEd schooltjes op voor 3200 kinderen . Indien het project succesvol is kan het een geweldige bijdrage leveren aan de herintroductie van onderwijs aan honderdduizenden jonge mensen in Sierra Leone.

Kijk op https://ginie.sched.pitt.edu/countries/SierraLeone/index.html voor uitgebreide informatie over het RapidEd programma in Sierra Leone.

Toekomst
Begin 2000 onderzoekt PLAN International de mogelijkheden om haar werk op langere termijn voort te zetten in het land. Dan zal gekeken worden in welke gebieden de kinderen PLAN het hardst nodig hebben en zullen nieuwe programma's ontworpen worden om aan de behoefte te voldoen. Tot die tijd is het nog niet mogelijk om kinderen uit Sierra Leone financieel te adopteren.

Meer informatie over de situatie in Sierra Leone:
* Het RapidEd project van PLAN International in Sierra Leone
* Sierra Leone Web

* Foster Parents Plan in Sierra Leone

last updated: 31/08/99

Deel: ' Nieuwe start programma's Foster Parents in Sierra Leone '
Lees ook