Provincie Groningen

Groningen, 12 april 2000 Persbericht nr. 67

Nieuwe steunregeling voor MKB in Noord-Nederland

Er komt een nieuwe steunregeling voor het Midden en Klein Bedrijf in Noord-Nederland. De zogenaamde NIOF-regeling (Noordelijke Innovatie Ondersteunings Faciliteit) is gericht op het verhogen van het kennisniveau binnen het MKB. Het gaat daarbij om projecten gericht op de bevordering van export en innovaties. Bedrijven in het MKB kunnen op grond van de regeling bijvoorbeeld iemand tijdelijk inhuren die helpt met het opzetten van een exportprogramma.

Uitgangspunt is dat bedrijven zoveel mogelijk samenwerken. Zo kan een individuele ondernemer voor een project maximaal 30.000 gulden subsidie krijgen terwijl er voor een cluster van bedrijven per project
375.000 gulden beschikbaar is.

NIOF is een gezamenlijke regeling van de drie noordelijke provincies. De provinciale bijdragen worden dan ook gefinancierd uit het Kompasgeld van het Samenwerkingsverband Noord- Nederland (SNN). De regeling zal in de huidige opzet gaan gelden voor de periode
2000-2001. Voor deze periode is ruim 30 miljoen gulden beschikbaar aan Kompasgeld. Daarna wordt bezien of de regeling moet worden aangepast qua thema en/of doelgroepen. Het is de bedoeling dat de provinciale staten van Groningen, Fryslân en Drenthe de regeling in hun vergaderingen van mei vaststellen. Na deze definitieve vaststelling wordt het MKB via verschillende kanalen geattendeerd op de mogelijkheden.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Nicolette Boelens Beleidsvoorlichter. 050-316 46 25

Deel: ' Nieuwe steunregeling voor MKB in Noord-Nederland '
Lees ook