Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nieuwe stimuleringsregeling voor productencatalogus gemeenten
Een persbericht bij het onderwerp Betere publieke dienstverlening 16 oktober 2001
Om ook deze gemeenten te stimuleren hun diensten elektronisch aan te bieden heeft minister Van Boxtel voor Grote Steden- en Integratiebeleid een extra bedrag van 1,5 miljoen gulden beschikbaar gesteld. Dat komt neer op een maximaal bedrag van 35.000,- per gemeente. Minister van Boxtel stelde eind 2000 al 4 miljoen gulden beschikbaar om gemeenten te stimuleren een productencatalogus op internet te publiceren. Deze regeling bleek zeer succesvol: 372 gemeenten maakten er gebruik van. Toch is een groep, vooral kleinere, gemeenten nog niet gestart met de ontwikkeling van een eigen website.
Het regeringsbeleid is gericht op versterking van de democratie door middel van de inzet van informatie- en
communicatietechnologie (ICT). Minister Van Boxtel hecht eraan dat alle Nederlandse gemeenten in 2002 een website hebben. Op deze sites moeten burgers en bedrijven informatie kunnen vinden en hen de mogelijkheid geboden worden om interactief met hun gemeentebestuur te communiceren.
Deze nieuwe stimuleringsregeling houdt in dat gemeenten de mogelijkheid wordt geboden om in twee stappen tot de ontwikkeling van een eigen website te komen. In eerste instantie zal er een basiswebsite met vooral een informatief karakter worden gerealiseerd. Als tweede stap wordt de productencatalogus aan de website toegevoegd, waardoor burgers via de elektronische weg van een aantal diensten gebruik kunnen gaan maken. De gemeenten zullen in de realisatie worden begeleid door adviseurs van overheid.nl.

Relevante links:
Overheid.nl

Deel: ' Nieuwe stimuleringsregeling voor productencatalogus gemeente '
Lees ook