Gemeente Barendrecht

De enige officiële website van de gemeente

Persberichten

Per maand kunt u de meest actuele informatie van de gemeente bekijken. Deze berichten worden ook gestuurd naar de lokale, regionale en landelijke pers.
Indien noodzakelijk vinden dagelijks de wijzigingen plaats.

Persbericht nummer 3, 13 januari 2000

Nieuwe structuur gemeente Barendrecht

BARENDRECHT De gemeente Barendrecht kent vanaf 1 januari 2000 een nieuwe hoofdstructuur van de organisatie. De gemeenteraad heeft deze nieuwe opzet eind vorig jaar vastgesteld.
De gemeentelijke organisatie kent voortaan drie sectoren. Dit zijn: Grondgebied, Middelen, Samenlevingszaken. De sector Ontwikkelingsbedrijf Barendrecht (OBB) zal tijdelijk als vierde sector blijven bestaan, totdat de grote bouwtaak voorbij is.

Sectoren en afdelingen
De nieuwe organisatiestructuur is als volgt:

De sector Grondgebied, met de heer P. Timmer als sectordirecteur, bestaat uit de afdelingen Openbare Werken Beheer, Openbare Werken Nieuwe Werken en Bouwen en Wonen.

De sector Middelen, met mevrouw A.N. van de Berg als sectordirecteur, bestaat uit de afdelingen Beheer en Administratie, Planning en Control, Interne Zaken en Personeel, Organisatie en Informatie.

De sector Samenlevingszaken, met de heer G.J. Bravenboer als sectordirecteur, bestaat uit de afdelingen Sociale Zaken, Sport, Welzijn, Onderwijs en Cultuur en Bestuurszaken/Burgerzaken en servicecentrum.

De sector Ontwikkelingsbedrijf Barendrecht met de heer A.C.M. Goos als sectordirecteur.

Einde persbericht nummer 3

Copyright © 2000 Gemeente Barendrecht
Laatste wijziging: 13 januari 2000

Deel: ' Nieuwe structuur gemeente Barendrecht '
Lees ook