Betuweroute Internet site

Nieuwe sturingsrelatie voor project Betuweroute vastgelegd 31 Juli 2002

De hoogste functionarissen bij Railinfrabeheer en Rijkswaterstaat, achtereenvolgens de heren B. Klerk en H. Prins, hebben vandaag een overeenkomst getekend rond de aansturing van het project Betuweroute. Rijkswaterstaat is sinds januari 2002 namens de staat opdrachtgever voor de aanleg van de Betuweroute, Railinfrabeheer is opdrachtnemer.

In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de nieuwe aansturingsrelatie. Daarbij is onder meer aandacht besteed aan themas als omgaan met aanpassingen, risicomanagement en -verdeling, auditing en informatievoorziening. De departementale verantwoordelijkheid voor de Betuweroute is sinds 1 januari 2002 overgeheveld van het directoraat-generaal Goederenvervoer naar Rijkswaterstaat. Tegelijkertijd is de Projectdirectie Betuweroute opgeheven. De Betuweroute en de HSL-Zuid vormen samen de eerste spoorprojecten die onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat worden aangelegd.

Deel: ' Nieuwe sturingsrelatie voor project Betuweroute vastgelegd '
Lees ook