expostbus51


MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Subsidieregeling

Vanaf 1 juli nieuwe subsidieregeling loden waterleidingen

Vanaf 1 juli is het weer mogelijk subsidie aan te vragen om loden drinkwaterleidingen te vervangen. Naar schatting hebben nog zo.n 300.000 woningen in Nederland loden waterleidingen. Het gaat daarbij om huizen die vóór 1960 zijn gebouwd. Loden leidingen geven minuscule deeltjes lood af aan het drinkwater. Voor zuigelingen tot 1 jaar kan dat risico.s voor de gezondheid opleveren.

Het subsidiebedrag wordt berekend aan de hand van het aantal meters nieuw aan te leggen waterleiding, verhoogd met een bedrag voor een inschatting van de hoeveelheid nieuwe leiding door een installateur. Tot f 1000,= wordt 75% vergoed, van f 1000,= tot f 2000,= 60% en van f 2000 tot f 3000,= 50%. De subsidie kan oplopen tot maximaal f 1850,= per woning.

Degenen die tussen 1 januari en 1 juli van dit jaar zo.n sanering zijn begonnen of hebben uitgevoerd kunnen achteraf ook nog subsidie krijgen. De regeling loopt tot eind 2004. Er is 15 miljoen gulden beschikbaar, 2,5 miljoen voor de woningcorporaties en 12,5 miljoen voor particulieren.

Formulieren om de subsidie aan te vragen zijn verkrijgbaar bij de Stichting Loodsanering Nederland, tel. 070 - 347 7551. Voor woningen in Amsterdam kunnen de formulieren worden aangevraagd bij de Stedelijke Woningdienst, tel. 020 - 552 7278, 7279, 7282.

Ministerie van Volkshuisvesting Rijnstraat 8 Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Postbus 20951 2500 EZ Den Haag

persvoorlichting milieu Buiten kantooruren is de dienstdoende
Marja van Paassen voorlichter door tussenkomst van de tel. 070 339 39 70 centrale meldkamer bereikbaar, fax. 070 339 13 52 070 339 39 39

01 jul 99 14:39

Deel: ' Nieuwe subsidieregeling loden waterleidingen '
Lees ook