Vlaamse overheid

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming Marleen VANDERPOORTEN keurde de Vlaamse regering de toekenning van een subsidie aan de universitaire steunpunten NT2 (Nederlands als tweede taal) en ICO (intercultureel onderwijs) voor het werkingsjaar 2004 goed.

Het universitair steunpunt NT2, verbonden aan de KULeuven, kan in 2004 rekenen op een subsidie van 630.400 euro. Het universitair steunpunt ICO, verbonden aan de RUGent, krijgt een subsidie van 550.000 euro.

Het steunpunt NT2 ondersteunt de verschillende onderwijsniveaus en andere partners met betrekking tot NT2. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van nascholingssessies rond anderstalige nieuwkomers, volwassenenonderwijs NT2, door het ondersteunen van GOK- schoolteams,.

Het steunpunt ICO maakt werk van intercultureel leren op school omdat scholen een grote rol spelen in het interculturaliseringsproces van de samenleving. De alledaagse omgang tussen mensen die van elkaar verschillen verloopt niet altijd vanzelf. Dit steunpunt wil scholen leren omgaan met deze diversiteit.

persinfo : Jo De Ro, woordvoerder van minister Vanderpoorten - tel. 02 553 99 11 e-mail: persdienst.vanderpoorten@vlaanderen.be

De persconferenties van de Vlaamse regering kunnen worden beluisterd op: www.vlaanderen.be/persconferenties


---

Deel: ' Nieuwe subsidies voor Vlaamse universitaire steunpunten '
Lees ook