PERSBERICHT

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Afd. Voorlichting & Communicatie
Postbus 93138
2509 AC DEN HAAG

Uitnodiging aan de media
27 januari 2000

Nieuwe supercomputer voor Nederlandse onderzoekers

Op maandagochtend 7 februari vindt een speciale bijeenkomst plaats ter gelegenheid van de ondertekening van een overeenkomst die voorziet in een nieuwe nationale supercomputer voor Nederlandse onderzoekers. Vertegenwoordigers van de NWO-Stichting Nationale Computerfaciliteiten (NCF), het computercentrum SARA, leverancier SGI en de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) zullen de overeenkomst toelichten. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van NWO, Laan van Nieuw Oost Indië 131, Den Haag.

Mediavertenwoordigers zijn hierbij van harte welkom.

Programma

10.00 uur Ontvangst
10.15 Opening
J. van Bergen, voorzitter NCF
10.25 Computational Science in het Onderzoeksbeleid R.J. van Duinen
10.45 Committing to Provide the Best Computer Technology to Research
B. Bischop, voorzitter en CEO van SGI
11.05 Beeldpresentatie SARA
11.15 Mega, Giga, Tera...
Is de Overtreffende Trap Nodig voor de Wetenschap? 11.45 Sluiting

Deel: ' Nieuwe supercomputer voor Nederlandse onderzoekers '
Lees ook