4 october1999 Enige uitleg bij het Internettarief...

Zoals de voorbije weken bevestigd door Belgacom in de pers en aangekondigd tijdens de persconferentie van 5 juli jl. ziet Belgacom tot haar spijt zich verplicht het voorlopige Internettarief, dat werd toegepast sedert maart 1998, op te heffen. Bijgevolg zal één uur surfen tijdens de daluren vanaf 1 november e.k. 45 BEF kosten.

Dit zijn de tarieven die zullen worden toegepast : * piekuren (van 8 tot 18 u) : ongewijzigd, 2 BEF/minuut; * daluren (van 18 tot 8 u en op weekends en feestdagen) : + 10 eerste minuten : ongewijzigd, 1 BEF/minuut; + na de tiende minuut : 0,70 BEF/minuut in plaats van 0,50 BEF.

Belgacom is genoodzaakt deze maatregel te treffen omwille van dwingende economische redenen. In de huidige situatie moet Belgacom immers bijna 80% van hetgeen de klanten betalen (tijdens de daluren, hetzij 75% van het dagelijkse Internetverkeer) afstaan aan de andere operatoren die optreden als tussenpersoon tussen het netwerk van Belgacom en de ISP's. Reeds twee jaar lang vestigt Belgacom de aandacht op deze onevenwichtige situatie. Tot op vandaag blijkt de markt niet in staat hierop een gepast antwoord te vinden.

Belgacom hoopt anderzijds in de komende maanden het Internettarief te kunnen introduceren, dat gebaseerd is op de niet-geografische nummers alleen. Dit tarief dat door Belgacom voorgesteld werd in maart 1999, zou één uur surfen tijdens de daluren terugbrengen tot 32,5 BEF, terwijl het anderzijds een meer billijke verdeling van de inkomsten tussen de verschillende betrokken operatoren zou mogelijk maken.

Belgacom is tijdelijk niet in staat om dit tarief aan te bieden, ingevolge een uitspraak van de Rechtbank van Koophandel, maar Belgacom hoopt dat het beroep tegen deze uitspraak kan leiden tot het deblokkeren van dit dossier, in het belang van de ganse Internetgemeenschap.

Deel: ' Nieuwe tarieven Belgische Internetprovider Belgacom '
Lees ook