Gemeente Den Haag

2001-09-11: Nieuwe tarieven reisdocumenten

Nederland krijgt nieuwe reisdocumenten. Er komt een nieuw paspoort en de Europese identiteitskaart wordt vervangen door een Nederlandse identiteitskaart. Deze nieuwe identiteitskaart heeft het formaat van een creditcard, is vijf jaar geldig en is te gebruiken in dezelfde landen als de Europese identiteitskaart. Om de kans op fraude met identiteitsbewijzen te verkleinen worden deze documenten voortaan op een centrale plaats in Nederland van persoonsgegevens voorzien. Daardoor zal de afhandelingsduur tenminste een paar dagen in beslag nemen. Bestaande reisdocumenten blijven geldig tot de daarop aangegeven datum. De veranderingen gaan in op 1 oktober 2001. Vanaf die datum zijn de tarieven voor paspoort en identiteitskaart bovendien gebonden aan een maximum prijs: 73,55 ( 33,38) voor een paspoort en 59,20 ( 26,86) voor een identiteitskaart.

De prijs
De prijs van een nieuw paspoort gaat op 1 oktober omlaag van 83,35 naar 73,55 ( 33,38). Een zakenpaspoort (extra dik) gaat 82,15 ( 37,28) kosten. De Nederlandse identiteitskaart die vanaf 1 oktober wordt verstrekt kost 59,20 ( 26,86).

Bijschrijving achteraf van een kind in een reeds eerder afgegeven paspoort gaat 35,00 ( 15,88) per kind kosten; bijschrijving direct bij de afgifte van een nieuw paspoort kost vanaf 1 oktober 15,00 ( 6,81) per kind, ongeacht het aantal bij te schrijven kinderen.

Voor een spoedprocedure gaat de Haagse burger per aanvraag en/of bijschrijving 73,55 ( 33,38) betalen bovenop de prijs van het reisdocument zelf. Het vermissingstarief blijft 58,40 ( 26,50). Dat komt eveneens bovenop de prijs van een nieuw document.Burgemeester en wethouders stellen de raad voor op 20 september in te stemmen met deze nieuwe tarieven.

Langer wachten
Met het oog op een betere beveiliging worden de nieuwe reisdocumenten op één centrale plaats in Nederland voorzien van persoonsgegevens. Daardoor kan een paspoort of een identiteitskaart niet meer meteen worden meegegeven. Ook het bijschrijven van kinderen duurt na 1 oktober een aantal dagen. In verband met de nieuwe procedure worden er in de eerste week van oktober wel aanvragen in behandeling genomen, maar worden er die week geen reisdocumenten verstrekt.

Persoonlijk aanvragen
Wie een nieuw paspoort of een nieuwe identiteitskaart nodig heeft, moet dat document persoonlijk in één van de stadsdeelkantoren komen aanvragen. Daarvoor moeten de oude reisdocumenten worden overgelegd, evenals een recente pasfoto van goede kwaliteit. De foto moet recht van voren zijn genomen tegen een lichte, egale achtergrond. Een reisdocument kan niet langer telefonisch worden aangevraagd. Wel kunt u voor het aanvragen van een reisdocument een afspraak maken via de Aanvraaglijn, zodat u in het stadsdeelkantoor niet lang in de rij hoeft te staan. Bel hiervoor: 0900 - 202 5250 (50 cent per minuut; = 0,23).

Eigen reisdocument voor kinderen
Kinderen kunnen vanaf hun geboorte een eigen paspoort of identiteitskaart hebben.Voor het aanvragen van een paspoort voor kinderen tot achttien jaar (bij een identiteitskaart tot twaalf jaar) moeten beide ouders (of degene die het gezag over het kind heeft) schriftelijk toestemming geven. Zij moeten daarbij hun eigen reisdocument overleggen.

Bijschrijving van kinderen
Kinderen tot en met vijftien jaar kunnen ook in het paspoort van één of beide ouders of de voogd worden bijgeschreven. Vanaf 1 oktober 2001 wordt niet alleen de naam van het bijgeschreven kind in het reisdocument van de ouders) vermeld, maar komt er ook een pasfoto bij, zodat de identiteit van het kind beter kan worden gecontroleerd. Voor het vaststellen van de identiteit van het kind is het nodig dat het kind bij de aanvraag aanwezig is.

Van de andere ouder moeten de reisdocument(en) en schriftelijke toestemming worden overgelegd, ook als het kind al in het vorige paspoort stond bijgeschreven. Omdat ook de bijschrijving centraal gebeurt, duurt dit een paar dagen. De voogd hoeft alleen een bewijs mee te nemen dat hij voogd is.

Sommige landen hanteren afwijkende leeftijdsgrenzen voor bijschrijving (Tsjechië en Slowakije t/m 14 jaar, Verenigde Staten t/m 12 jaar). U kunt dit het beste van te voren informeren bij uw reisbureau.

Spoedprocedure
Zowel voor het paspoort en de identiteitskaart als voor de bijschrijving van kinderen is een beroep op de spoedprocedure mogelijk. Het gewenste document kan dan als regel de eerstvolgende werkdag worden opgehaald bij de gemeente. Aan een spoedprocedure zijn extra kosten verbonden. Dat geldt voor iedere handeling, dus ook voor elke bijschrijving.

Reisdocument kwijt
Bij verlies of diefstal van uw reisdocument kunt u een nieuw document aanvragen bij uw gemeente of, als u in het buitenland bent, bij de Nederlandse ambassade of het bevoegde Nederlandse consulaat. In het buitenland laat u een proces-verbaal door de politie opmaken of u vult op de ambassade of het consulaat een verklaring van vermissing in. De ambassade of het consulaat kan u een nooddocument (laissez passer of noodpaspoort) afgeven. Dit reisdocument is alleen geldig voor de verdere duur van de reis. Na terugkeer in Nederland moet eveneens een proces-verbaal van vermissing worden opgemaakt door de Nederlandse politie. Gestolen of zoekgeraakte reisdocumenten worden landelijk geregistreerd en mogen na registratie nooit meer worden gebruikt, ook niet als zij worden teruggevonden. Bij vermissing worden extra administratiekosten in rekening gebracht.

Geldigheidsduur
Een reisdocument is in principe vijf jaar geldig, maar sommige landen buiten de Europese Unie stellen aanvullende eisen aan de geldigheidsduur van uw paspoort op het moment dat u het land binnenkort of bij vertrek. Het paspoort moet bijvoorbeeld bij binnenkomst nog minstens een aantal maanden geldig zijn. Uw reisbureau, de ambassade of het consulaat van het land van uw bestemming (en de landen waar u doorheen reist) kunnen u daar meer over vertellen.

Visum
Behalve een geldig paspoort heeft u voor sommige landen ook een visum nodig: als u er wilt verblijven, maar ook als u alleen door dit land reist. Een visum vraagt u aan bij de ambassade of het consulaat van dat land in Nederland. De prijs voor een visum verschilt per land en soms ook per reisdoel. Het is zinvol om een visum tijdig aan te vragen.

Bewijs van inenting
In veel landen buiten de Europese Unie worden toeristen alleen toegelaten als zij tegen bepaalde tropische ziekten zijn ingeënt. Vraag hierover een maand voor de reis begint informatie bij het Vaccinatiebureau (telefoonnummer 353 72 40) of bij de ambassades en consulaten van betrokken landen. Zeker als u door verschillende landen wilt reizen, kan gebrek aan de juiste inentingen niet alleen ziektes tot gevolg hebben, maar ook veel oponthoud en zelfs een gedwongen verblijf in quarantaine veroorzaken. De geldigheidsduur verschilt per inenting.

11 september 2001

Deel: ' Nieuwe tarieven reisdocumenten gemeente Den Haag '
Lees ook