Gemeente Zoetermeer

Nieuwe taxaties onroerende zaken

Vanaf 9 maart begint de nieuwe ronde van herwaardering van alle onroerende zaken in Zoetermeer. Dan worden alle panden en percelen in de gemeente opnieuw getaxeerd. Deze werkzaamheden duren tot en met september 2000.

De hertaxaties zijn van 2001 tot en met 2004 uitgangspunt voor verschillende belastingaanslagen: onroerend-zaakbelasting(en), het huurwaardeforfait voor de inkomstenbelasting, de vermogensbelasting en de heffingen van de waterschappen. Op grond van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) moeten gemeenten iedere vier jaar een dergelijke hertaxatie uitvoeren. De vorige waardebepaling van de onroerende zaken in Zoetermeer dateert van 1995.

Economische waarde
Bij de taxatie wordt de economische waarde vastgesteld die de onroerende zaak per 1 januari 1999 heeft. De betrokkenen ontvangen in februari 2001 een WOZ-beschikking van de gemeente waarop de nieuw vastgestelde waarde van de onroerende zaak staat vermeld. Als u het daarmee niet eens bent kunt u op dat moment, door gebruikmaking van het meegezonden bezwaarformulier, bezwaar maken. Staat de waarde eenmaal definitief vast, dan kan daar -behoudens bijvoorbeeld verbouw en afbraak- de daarop volgende vier jaar niet meer op worden teruggekomen.

Foto's
Kafi b.v. uit Woerden voert de hertaxatie in Zoetermeer uit. Eerst kijkt Kafi naar de prijzen van panden die de laatste jaren werden verkocht en met deze gegevens in het achterhoofd kijken de taxateurs vervolgens naar de overige panden. Kafi zal soms foto's van uw pand maken. Elke medewerker van Kafi heeft een door de gemeente afgegeven legitimatiebewijs bij zich dat zij u op verzoek moeten tonen. Als u vragen heeft over de taxaties of over de wet WOZ kunt u bellen met de afdeling Belastingen van de gemeente Zoetermeer, telefoonnummer
346 88 70

Gemeente Zoetermeer © maart 1999

Deel: ' Nieuwe taxaties onroerende zaken Zoetermeer '
Lees ook