THOMAS HILFEN

Nieuwe therapie voor decubituspatiënten

Micro-stimulatie ontketent een revolutie binnen ziekenzorg

Bremervoerde, Germany (ots) - De medische term 'decubitus' (doorliggen) klinkt de omgeving van zorgbehoevende patiënten vertrouwd in de oren. 'Open wonden' of rode huidvlekken vormen een ernstig probleem voor bedlegerigen. Decubitus vindt zijn oorsprong in een permanente druk die het weefsel eerst rood kleurt en bij een verdere belasting door blijvend zitten of liggen zelfs geheel oplost. Het gebrek aan beweging bij de getroffen patiënten betekent een snelle verslechting van de uitermate pijnlijke toestand. Het gaat om een zeer verbreid probleem: alleen in Europa treft deze kwaal elk jaar meer dan 5,3 miljoen mensen.

De klassieke behandeling bestaat in het geregeld handmatig omdraaien van de patiënt. Deze tijdrovende en fysisch veeleisende ingreep is echter arbeidsintensief. Daarom wordt dan ook steeds meer een beroep gedaan op technische hulpmiddelen. Tot dusver gangbare matrassen en systemen als wisseldruk- of andere zachte materialen hebben echter dikwijls negatieve neveneffecten Zo kunnen zij leiden tot coördinatiestoringen en verder afnemende zintuiglijke waarnemingen. De reeds beperkte mobiliteit van de patiënt wordt daardoor nog verder teruggeschroefd.

Een onderzoeksteam, samengesteld uit verpleegwetenschappers, slaaponderzoekers, ingenieurs en verpleegkundigen nam de handschoen op om een betrouwbaar systeem te bedenken ter voorkoming en ter behandeling van decubitus. De nieuwe therapie die daaruit ontstond, is de microstimulatie.

Deze nieuwsoortige behandelingsvorm voor de druk- en pijnverminderende decubitustherapie bevordert door een zachte, stimulerende microbeweging de eigen mobiliteit van de patiënt en leidt zo tot een weefselbeschermende houding.
In deze optiek bieden nieuwsoortige microstimulatiesystemen zoals de producten van het Thevo-gamma van de Duitse fabrikant THOMASHILFEN, een gekende naam in de sector van de decubitusverzorging, een hele rij voordelen in vergelijking met traditionele systemen. Deze producten zijn tevens uitgewerkt volgens de principes van de basisstimulatie. Zij bieden de patiënt niet enkel uitzicht op een snellere genezing maar betekenen voor het verplegend personeel ook voordelen door hun gemakkelijk gebruik en hun duurzaamheid.

In Duitsland worden microstimulatiesystemen al langer met succes aangewend. Verdere informatie vindt u op het internet bij www.dekubitus.de.

Contact:
Astrid Meyer
DIALOG PUBLIC RELATIONS
Tel: 0421 - 32 88 11 0
e-mail: dialog@dialog-pr.de

31 jul 02 09:35

Deel: ' Nieuwe therapie voor decubituspatiënten '
Lees ook