nieuwe topstructuur Cosun

Afgelopen zomer is de concernstrategie voor de komende jaren vastgesteld. Daarna is de daarbij passende structuur (groepering van de tot Cosun behorende bedrijven) uitgedacht. De derde stap, het benoemen van de managers die deel gaan uitmaken van de nieuwe concerndirectie, is nu nagenoeg afgerond. De hoofddirectie wordt per 1 januari a.s. vervangen door de nieuwe concerndirectie. De kernactiviteiten worden door het operationele management vertegenwoordigd in het hoogste managementorgaan binnen Cosun.

Samenstelling concerndirectie
Het voornemen is om de taken binnen de nieuwe concerndirectie als volgt te verdelen:

Voorzitter Kees Menkhorst

Vice-voorzitter Bert Piëst

Groepsdirecteur ‘suiker’ Lex Roberti

Groepsdirecteur ‘koek & banket’ Sijtze Brandsma

Groepsdirecteur ‘food service & snacks’ Gert de Raaff (a.i.)

Groepsdirecteur ‘zuivel’ Martin van de Ven

Directeur F&C Robert Smith

Directiesecretaris Maaike van den Maagdenberg

Overige directiefuncties

Henri Wolters wordt directeur van Sensus.

Gert de Raaff wordt directeur Corporate Development van Cosun en zal tevens ad interim de functie van groepsdirecteur ‘food service & snacks’ vervullen tot zijn opvolging is geregeld.

Hans Valkenburg blijft lid van de directie van SVZ, met primaire verantwoordelijkheid voor productie.

De bezetting van de directiefuncties bij Theeuwen, Nedalco en Advanta verandert niet.

Over deze voorgenomen benoemingen is advies gevraagd aan de centrale ondernemingsraad respectievelijk de betrokken ondernemingsraden.

Toekomst
Aanleiding tot deze wijzigingen is de noodzaak om gezonde bedrijfsresultaten te kunnen blijven realiseren. Voor wat betreft Advanta, Nedalco en Theeuwen ligt de nadruk op winstoptimalisatie. Onze positie in suiker willen we handhaven en rendabel houden, groei valt er evenwel zeer moeilijk te realiseren. De drie ‘nieuwe’ groepen die de naam krijgen van de belangrijkste markt waarop zij zich gaan concentreren (koek & banket – food service & snacks – zuivel), moeten voor de groei in omzet en winst van het concern gaan zorgen.

Voor informatie zie https://www.cosun.com
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn geweest.

Deel: ' Nieuwe topstructuur Cosun '
Lees ook