Gemeente AmsterdamNieuwe tramlijn naar De Aker rijdt in december

De nieuwe tramlijn naar woonwijk De Aker gaat in december van start. Tramlijn 1 zal rijden via Meer en Vaart, de Pieter Calandlaan en het Ecuplein naar het eindpunt bij de Matterhorn.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft nu ook een beschikking van 44,5 miljoen gulden ( 20.193.219) afgegeven als bijdrage in de aanleg van deze lijn. Met deze beschikking is een groot deel van de uitgaven voor de aanleg gedekt. Voor het overige deel van de projectkosten (10,8 miljoen gulden = 4.900.826) heeft de gemeente Amsterdam al geld in de begroting opgenomen. Voor de totale projectkosten wordt binnenkort aan de gemeenteraad een krediet gevraagd.

De kosten van de tramlijn blijven binnen het eerder vastgestelde budget, zo meldt de voortgangsrapportage over de periode juli 2000-juli 2001.

Het grootste deel van de in totaal ca. 5300 woningen in De Aker is inmiddels opgeleverd. Daarnaast komen er ook kantoren.

De voortgangsrapportage wordt ter kennisneming aan de leden van de raadscommissie gestuurd.

Hans Joosten


-

© gemeente Amsterdam - 12-09-2001

Deel: ' Nieuwe tramlijn in Amsterdam naar De Aker rijdt in december '
Lees ook