Ten Hagen & Stam: Nieuwe uitgave Datacommunicatie Theorie en Praktijk

Datacommunicatie - Theorie en praktijk Elektronische post, videotex, EDI, thuisbankieren, via het Internet alle denkbare informatiebronnen raadplegen of zelfs winkelen, telefoneren, al dan niet mobiel Datacommunicatie en netwerktechnieken vervullen een sleutelfunctie bij deze inmiddels alledaagse verworvenheden. Gedegen inzicht in deze vakgebieden vereist kennis van een inmiddels zeer omvangrijk repertoire aan begrippen, technieken en internationale normen. De nieuwe uitgave Datacommunicatie Theorie en praktijk biedt de lezer deze kennis gestructureerd en inzichtelijk aan. Bijna duizend paginas weerspiegelen de totale omvang van de stof. Het boek Datacommunicatie Theorie en Praktijk behandelt, na een uitvoerige kennismaking met de basisbegrippen, onder meer de technische infrastructuur, de DTE/DCE-interface en dataverbindingsprotocollen. Vervolgens legt een gedetailleerde inleiding tot het veelomvattende begrip netwerk de basis voor de behandeling van uiteenlopende specifieke netwerken. Behalve WANs, MANs en LANs, komen het openbare telefoonnetwerk, ISDN en het Internet o.a. aan de orde. De nieuwe uitgave behandelt tevens de volgende onderwerpen die van groeiend belang zijn: mobiele communicatie, frame relay, ATM en multimedia en sluit af met een hoofdstuk over netwerkapplicaties zoals Message Handling Systems (MHS), E-mail en Electronic Data Interchange (EDI). Datacommunicatie Theorie en Praktijk biedt de lezer een brede professionele oriëntatie. Zodanig, dat deze over de kennis beschikt om zelfstandig te beslissen of te adviseren over, bijvoorbeeld, de uitbreiding van interne netwerken en de koppeling daarvan aan openbare netten zoals het telefoonnet of het ISDN. Titel : Datacommunicatie Ondertitel : Theorie en praktijk Auteurs : P.C. den Heijer en H.G. Kroon ISBN : 90 557 6082 x Prijs : 127,50 De nieuwe uitgave Datacommunicatie Theorie en praktijk vervangt de Kluwer uitgave Datacommunicatie (9020121073). Voor uw bestelling kunt u bellen naar: ten Hagen & Stam, afdeling klantenservice, 070 304 69 82. Faxen kan ook: 070 304 57 13. Het boek is tevens bij de erkende boekhandel verkrijgbaar. Wilt u meer informatie, dan is e-mailen sneller: info.industrie@wkths.nl.

Product / Event prekveld@kluwer.nl
Present-Exemplaar prekveld@kluwer.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe uitgave Datacommunicatie Theorie en Praktijk '
Lees ook