Persbericht

Kennismaken met kennismanagement

Enschede, 20 juli 1999 - De term kennismanagement lijkt tegenwoordig overal van toepassing. Echter, vaak is helemaal niet duidelijk wat de term inhoudt en wat kennismanagement betekent voor de organisatie. De uitgave Kennismaken met kennismanagement van het Telematica Instituut geeft een helder overzicht van begrippen en benaderingen rondom kennismanagement. Bijzondere aandacht is er voor de rol van telematica of informatie- en communicatietechnologieen (ICT) in kennismanagement. Het boekje is gratis als pdf-bestand te downloaden via de website van het Telematica Instituut op http://www.telin.nl .

Het boekje beschrijft vier benaderingen in kennismanagement: kennisopslag, kennisstromen, organisatorisch leren en het meten van intellectueel kapitaal. Elke stroming wordt kritisch bekeken: wat zijn de karakteristieken en wat zijn goede en minder goede kanten.
De opslag-benadering is technisch georienteerd. Hier staat kennis als product centraal. Slechts een klein deel van de kennis blijkt expliciet te maken. Bij de kennisstroom-benadering beschouwt men kennis als productiefactor waarbij de mens als kennisdrager een centrale plaats inneemt. Volgens deze theorie is de bedrijfscultuur een belangrijke factor in het managen van kennis. Bij organisatorisch leren is veel aandacht voor leerprocessen. Mensen (individuen) leren, maar hoe kan de organisatie hiervan profiteren?  De vierde benadering is het meten van intellectueel kapitaal. Hiermee is het mogelijk een indicatie te geven waar een bedrijf met zijn kennis(management) staat en waar verbetering mogelijk is.
Moderne informatie- en communicatietechnologieen komen eveneens in de publicatie aan bod. Deze bieden veel mogelijkheden om het kennismanagementproces te ondersteunen. Dat geldt in het bijzonder voor het structureren en communiceren (op afstand) van kennis. Met name communicatietechnologieen en gecombineerde tools zoals groupware, Lotus Notes en Intranet krijgen aandacht. Het boekje is geschreven in de context van het Merits-project van het Telematica Instituut. Merits staat voor Managing company expertise with telematics services. Binnen Merits wordt een raamwerk voor kennismanagement ontwikkeld. Het gebruik van ICT krijgt ruimschoots aandacht in Merits. De uitgave maakt deel uit van de serie Trends in Telematics van het Telematica Instituut. Eerder verscheen in deze serie ICT clustervorming in Twente (1999 Wierstra et al.).

Wijze van bestellen:
Een gebonden versie van Kennismaken met kennismanagement is op onderstaande manieren te bestellen. De kosten bedragen f 60,- per exemplaar.

via e-mail info@telin.nl

telefonisch: tel. (053) 4850485

via website http://www.telin.nl van het Telematica Instituut

Deel: ' Nieuwe uitgave Kennismaken met kennismanagement '
Lees ook