Nederlands Uitgeversverbond

Nieuwe uitgeversgroep een feit

Persbericht 1 juli 1999

Op 1 juli 1999 is de nieuwe Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (UVW) van start gegaan. De Groep komt voort uit de fusie van de Groep Vaktijdschriften en de Groep Wetenschappelijke en Professionele Uitgevers van het Nederlands Uitgeversverbond. De Groep bundelt de belangenbehartiging van de uitgevers die informatie aanbieden in het kader van de uitoefening van beroep, bedrijf, het onderwijs of de wetenschap.

Hiermee is het oude principe, dat uitgevers zich organiseren rond hun productvormen, verlaten. De basis wordt de informatiebehoefte van de klant. Afhankelijk van de situatie en de wensen van de klant, wordt die informatie aangeboden via papieren producten als boeken, tijdschriften, losbladige uitgaven, nieuwsbrieven of via elektronische producten en diensten zoals de floppy disk, CD ROM, on line databanken, geïndividualiseerde elektronische producten en diensten of webpublishing waaraan helemaal geen papieren product meer ten grondslag ligt.

De belangrijkste beleidsterreinen van de groep zijn: de advertentiemarkt, auteursrecht en andere juridische zaken, het boekenvak, distributie en lezersmarkt, elektronisch uitgeven, internationale zaken, PR, sociale zaken.

Er zijn 64 leden, inclusief de zelfstandige dochterondernemingen zijn dat 99 bedrijven. De omzet in Nederland bedraagt ruim 1,5 miljard gulden. Daarnaast wordt een aanzienlijke omzet van voornamenlijk Engelstalige technische en wetenschappelijke literatuur in het buitenland gerealiseerd. Deze ledenbedrijven werken samen in de Export Council.

Het Dagelijks bestuur van de Groep UVW wordt gevormd door Geert Noorman (voorzitter), Dick Molman (vice-voorzitter), Tony Heemskerk (penningmeester) en Robbert Vrij (secretaris). De overige leden van het bestuur zijn Dick Boer, Louwe Dijkema, Barent Momma, Donald Reichel, Arnold Verstegen en Henk Verwoert.

Deel: ' Nieuwe uitgeversgroep een feit '
Lees ook