Actueel nieuws over sociale zekerheid

Nieuwe uitvoeringsstructuur voor sociale zekerheid en reïntegratie (voorstel)

Het kabinet heeft de voorstellen voor een nieuwe structuur voor de uitvoering van de sociale zekerheid na commentaar van de uitvoeringsinstellingen en vragen van de Tweede Kamer op verschillende onderdelen aangepast. Het kabinet heeft gekozen voor een duidelijke verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de publieke en private sector: de uitvoering van de werknemersverzekeringen blijft in het publieke domein; de activiteiten op het gebied van preventie en reïntegratie worden toevertrouwd aan de private markt. Er komt één publiek orgaan, het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) dat verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen. Private reïntegratiebedrijven gaan zich bezighouden met het aan het werk helpen van moeilijk plaatsbare arbeidsgehandicapten en werklozen. Zie voor meer informatie: minszw.nl (persbericht nr. 2000/9 dd. 24 januari 2000).

Deel: ' Nieuwe uitvoeringstructuur sociale zekerheid en reintegratie '
Lees ook