Gemeente Tilburg-6-4-99

Nieuwe vergoedingsregeling bij woningrenovatie of sloop van huurwoningen

Volgens de ongeriefsregeling ontvangen huurders van gemeentelijke woningcorporaties een vergoeding als hun woning wordt gerenoveerd of gesloopt. Deze vergoeding is bedoeld om de onkosten voor het verhuizen en het inrichten van de woning te compenseren. Per 1 juli gaat er een nieuwe ongeriefsregeling in.

In de nieuwe regeling is het subsidiebedrag verhoogd van f 3000,- naar f 4000,-. Dit bedrag ontvangen huurders alleen als hun woning ingrijpend gerenoveerd of gesloopt wordt. Voor grootonderhoud wordt vanaf 1 juli geen vergoeding meer gegeven. De gemeente is niet meer bij groot onderhoud betrokken en vindt het de taak van de woningcorporaties en huurders(organisaties) om over deze vergoedingen afspraken te maken.

Verder is in de nieuwe regeling bepaald dat er tussen de woningcorporaties en huurdersorganisaties een sociaal plan moet worden gemaakt. Hierin liggen afspraken vast over bijvoorbeeld tijdelijke herhuisvesting, leefbaarheid tijdens de sloop- of renovatiewerkzaamheden en vergoedingen voor zelf aangebrachte voorzieningen. Bij de sloop van de Obrechtflat en ook bij het opknappen van de Textielbuurt was er een sociaal plan opgesteld. De gemeente laat het aan de woningbouwcorporaties en huurdersorganisaties over of ze één regeling maken voor alle projecten of dat zij per project gaan onderhandelen.

Het college van B&W heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen de nieuwe ongeriefsregeling in te voeren. De gemeenteraad neemt hierover op 17 mei a.s. een besluit.

Contactpersonen:
Monique van der Blom, Wijkzaken, telefoon: 542 92 56 Hans Leeuwenkamp, Concernstaf, telefoon: 542 89 93

Deel: ' Nieuwe vergoedingsregeling woningrenovatie Tilburg '
Lees ook