Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

31-08-1999

Nieuwe verlichting in Bierum en Losdorp

Een groot deel van de openbare verlichting in onder andere de dorpen Bierum en Losdorp heeft een dusdanige leeftijd bereikt dat het einde van de technische levensduur in zicht is gekomen. De openbare verlichting in deze beide dorpen zal eind 1999 worden vervangen.

Bij de vervanging van de openbare verlichting wordt uitgegaan van de nieuwste richtlijnen en aanbevelingen. Steeds meer wordt erkend dat de openbare verlichting onder andere ook een belangrijk instrument kan zijn om de sociale veiligheid te vergroten. In het algemeen zal bij vervanging het verlichtingsniveau omhoog gaan en zullen de lampen 's nachts door blijven branden. Door het toepassen van sterk verbeterde armaturen en energie-zuinige lampen zal het energieverbruik en de kosten niet of nauwelijks omhoog gaan.

De gemeente Delfzijl organiseert een informatieavond voor de bewoners van Bierum en Losdorp.

Deze avond zal worden gehouden op maandag 27 september 1999 in het `Hervormd centrum' te Bierum. Aanvang 19.30 uur.

Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer H.D.van Dam, hoofd afdeling civieltechniek,telefoon 0596 - 639954.

Deel: ' Nieuwe verlichting in Bierum en Losdorp '
Lees ook