Nieuwe versie Actuarieel Kennissysteem (AKS) beschikbaar


Nieuwe release bevat ondersteuning voor rentetermijnstructuur (RTS)

HARDINXVELD-GIESSENDAM, 20071203 -- Practis B.V. heeft een nieuwe versie van AKS ontwikkeld, versie 2.2. Deze versie bevat ondersteuning voor het maken van actuarile berekeningen op basis van ofwel een vaste rente ofwel een rentetermijnstructuur (ook wel yield curve genaamd). Hierdoor is het mogelijk om zowel de beleggingen als de verplichtingen te waarderen tegen de marktwaarde. Daarnaast is een reeks van kleine aanpassingen doorgevoerd ter verbetering van het gebruiksgemak, het beheer van de applicatie en integratie in administratiesystemen. Voor meer informatie over AKS en de nieuwe release kunt u terecht op www.practis.com.

AKS is een van de softwarecomponenten die ontwikkeld is op basis van het IBSEN-concept van Practis. Het systeem stelt een actuarieel deskundige in staat formules samen te stellen uit internationaal gestandaardiseerde symbolen en deze direct, zonder tussenkomst van een IT-deskundige, te gebruiken. Grondslagen en intrestpercentages zijn daarbij flexibel te hanteren.


Deel: ' Nieuwe versie Actuarieel Kennissysteem (AKS) beschikbaar '
Lees ook