Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn

Persberichten :

Nieuwe video Jij bent belangrijk

Instructievideo

19 juni 2002

Bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is de instructievideo Jij bent belangrijk! voor de ontwikkeling van je kind verschenen. Deze video illustreert de communicatieve ontwikkeling van jonge kinderen en de belangrijke rol die ouders daarbij kunnen spelen. De video kan gebruikt worden in oudercursussen voor ouders van kinderen van zes maanden tot vier jaar.

Interactie
De video gaat over contact maken met kinderen in dagelijkse situaties, maar ook tijdens spel, lezen, zingen en knutselen. De video laat zien dat deze activiteiten niet alleen plezier geven, maar ook waardevol zijn voor een kind. Sociale interacties met baby's en jonge kinderen zijn van groot belang voor hun ontwikkeling. Jij bent belangrijk! reikt ouders tal van ideen aan om de interactie met hun kind beter te benutten. Ouders leren gebruik te maken van de VAT-methode. VAT staat voor Volgen, Aanpassen en Toevoegen.

Hoe te gebruiken?
De video Jij bent belangrijk! is ontwikkeld voor gebruik in de cursus Jij bent belangrijk! of de Hanen Oudercursus, maar kan ook gebruikt worden in andere cursussen voor ouders van jonge kinderen of in individuele begeleidingstrajecten. De video is opgedeeld in tien items die onafhankelijk van elkaar bekeken kunnen worden, zoals `responsieve ouder', `volg je kind', `spel' en `muziek. Op de video zijn ook korte interviews met ouders opgenomen, waarin zij vertellen over de manier waarop ze omgaan met hun kind.

Boek
Eerder verscheen bij het NIZW het boek Jij bent belangrijk! voor de ontwikkeling van je kind. De video brengt de informatie uit het boek tot leven. Zowel het boek als de video zijn ontwikkeld door het Hanen Centre in Toronto (Canada).

Bestellen
De video Jij bent belangrijk! voor de ontwikkeling van je kind duurt 105 minuten en kost 36,00. ISBN 90-5050-950-9 en E 22958. Het boek Jij bent belangrijk! voor de ontwikkeling van je kind, geschreven door A. Manolson e.a., kost 11,75. ISBN 90-5050-622-4 en E 22293.
Beide publicaties zijn verkrijgbaar via de boekhandel of te bestellen bij NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Contact
Afdeling Verkoop, e-mail: bestel@nizw.nl

Laatste update: 19 juni 2002

Deel: ' Nieuwe video Jij bent belangrijk '
Lees ook