Gezondheidsraad

PERSBERICHTNieuwe voedingsnormen voor energie, eiwitten, vetten en koolhydraten

Vandaag verscheen een advies over de wenselijke inneming van energie, eiwitten, vetten en koolhydraten voor gezonde personen. Het is de tweede aflevering in een reeks van adviezen van de Gezondheidsraad aan de Minister van VWS en de Staatssecretaris van LNV. Deze adviezen dienen ter actualisering van de in 1992 door de toenmalige Voedingsraad voorgestelde 'Nederlandse Voedingsnormen'.

Ongeveer een jaar geleden bracht de Gezondheidsraad een eerste advies uit over geactualiseerde voedingsnormen. Het nu verschenen tweede advies heeft betrekking op de energetische waarde van de voeding en de wenselijke inneming van eiwitten, vetten en koolhydraten. De inneming van vet krijgt veel aandacht. Van groot belang is de samenstelling van het vet in de voeding. Verzadigde vetzuren en trans-vetzuren zou men zo weinig mogelijk moeten innemen, wegens de verhoogde kans op coronaire hartziekten. Vervanging door enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetzuren is wenselijk. In zijn aanbeveling voor de totale vetconsumptie maakt de Gezondheidsraad onderscheid tussen mensen met en zonder problemen van overgewicht. Voor de eerste groep is de norm lager dan voor de tweede.
Voor eiwitten en koolhydraten zijn de nu voorgestelde aanbevolen hoeveelheden lager dan de oude.

Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt mevrouw dr ir CJK Spaaij, tel. (070) 340 58 22, e-mail cjk.spaaij@gr.nl.

Datum: 18 juli 2001Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe voedingsnormen voor energie, eiwitten en vetten '
Lees ook