BOVAG persbericht

Bron: Persberichten
Datum: 18-11-1999BOVAG start aanstaande maandag met een nieuwe voorlichtingscampagne om consumenten beter op de hoogte te brengen welke bedrijfstypen er bij BOVAG zijn aangesloten. De organisatie voert al jaren een kwaliteitsbeleid om klanten van aangesloten bedrijven meer zekerheid te geven en de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. In garantievoorwaarden voor gebruikte produkten en reparatie en onderhoud is geregeld dat de klant, als die er zelf niet uitkomt met het bedrijf, het ANWB/BOVAG Bemiddelingsbureau of de Auto Ombudslijn kan vragen in een klacht te bemiddelen. Voor het geval dit niet lukt, zijn er dan nog de geschillencommissies die een, voor het BOVAG-lid bindende, uitspraak kunnen doen.
De voorlichtingscampagne begint met drie verschillende TV-spots, die zijn gebaseerd op het relatief geringe aantal klachten dat over de uitvoering van de verschillende BOVAG-garanties bij de BOVAG-klachtenlijnen binnenkomen.

Ondanks het feit dat de naam BOVAG bij meer dan 90 % van de Nederlanders bekend is, weet men nog te weinig dat niet alleen merkdealers van personenauto's en algemene autobedrijven bij BOVAG zijn aangesloten, maar dat ook kwalitatief goede fietsenwinkels, caravan- en aanhangwagenbedrijven, truckdealers, autoverhuur en
-leasingbedrijven, motor- en bromfietsdealers, motorenrevisiebedrijven, tankstations, autowasbedrijven en auto- en motorrijscholen bij BOVAG zijn georganiseerd. Voor bijna al deze bedrijfstypen zijn speciale leverings- en betalingsvoorwaarden ontworpen waarin een BOVAG-garantie op de dienstverlening is geregeld. Voor gebruikte personenauto's is er de BOVAG-Garantiepas (inclusief Nationale AutoPas kilometercertificaat), voor gebruikte motorfietsen, caravans en revisiemotoren het BOVAG-garantiebewijs.

Als een klant verschil van mening krijgt over de uitvoering van de garantie en er zelf niet uitkomt met het bedrijf kan een BOVAG-klachtenlijn worden ingeschakeld. Voor de merkdealers van personenauto's is er de Auto Ombudslijn, voor alle andere sectoren het ANWB/BOVAG-bemiddelingsbureau waarmee ook de Ombudslijn samenwerkt.

Over de vele tientallen miljoenen transacties die de bijna 11.000 bij BOVAG aangesloten bedrijven jaarlijks verwerken hoeft hier maar een gering aantal klachten te worden verwerkt.
In totaal worden er 5.500 klachten ingediend, waarvan er 1.800 schriftelijke worden afgehandeld. Bij de onafhankelijke geschillencommissie auto kwamen vorig jaar 425 klachten binnen, waar over 228 gevallen een uitspraak werd gedaan. Daarvan bleek 42% ongegrond, in 36% van de gevallen kreeg de klager gelijk. Bij de overige klachten werd afgezien van een verdere rechtsgang, danwel werd niet voldaan aan de reglementaire voorwaarden. Nog 21 klachten werden alsnog onderling opgelost.
De geschillencommissies voor de andere bedrijfstypen verwerken per jaar slechts enkele klachten.
De TV-spotjes laten dan ook een klachtenbemiddelaar zien die zich komisch en met een typische overdreven reclame-aanpak, zogenaamd rot verveelt. Terwijl hij zijn tijd probeert te doden laat een lichtkrant onder in het beeld zien hoeveel verschillende transacties de bij BOVAG aangesloten bedrijven produceren. De beelden worden afgesloten met het adres van de BOVAG-internetsite (www.bovag.nl), waar meer informatie kan worden gevonden.
Schrijven kan natuurlijk ook: postbus 441, 3980 DC Bunnik, voor de Auto Ombudslijn is er een speciaal telefoonnummer 0900-2886662 ( 44 cnt per minuut) en voor het ANWB/BOVAG Bemiddelingsbureau 0900-2692268 (eveneens 44 cnt per minuut).

Deel: ' Nieuwe voorlichtingscampagne BOVAG '
Lees ook