Ingezonden persbericht

Platform SCJF
Amsterdamsestraatweg 338
3551 CV Utrecht

Persbericht

Nieuwe voorlichtingsfolder ondertoezichtstelling

Het Platform SCJF heeft in juli, na de folder over ouderlijk gezag en omgang in mei, een folder over de ondertoezichtstelling uitgebracht. Deze beperkt zich niet tot uitleg over de ots, maar wijst ouders hoe zij hun gezin kunnen verdedigen tegen deze "hulp". De folder wijst op valkuilen in het contact met raad voor de kinderbescherming en gezinsvoogdij-instelling/bureau jeugdzorg.

De folder is ook goed te gebruiken voor ouders van een onder toezicht gesteld kind om aan hun omgeving te laten zien welke problemen een ots met zich mee kan brengen.

Het Platform SCJF is een samenwerkingsverband van ouderorganisaties in jeugdzorg en familierecht. Vanuit eigen ervaringen biedt het Platform informatie.

De gratis folder kan worden besteld op telefoonnummer 0900-8333 (30 cent per minuut).

Nadere informatie t.b.v. de pers kan worden verstrekt door Truus Barendse, vice-voorzitter van het Platform: 023 - 5 32 12 23

Deel: ' Nieuwe voorlichtingsfolder ondertoezichtstelling '
Lees ook