Nederlands Normalisatie-instituut

19 april, 1999

Nieuwe voornormen voor rond naaldhout

Delft - Het Nederlands Normalisatie-instituut heeft een serie voornormen voor de Indeling naar kwaliteit van rond naaldhout gepubliceerd. NVN-ENV 1927-1 gaat over Vuren en dennen; 1927-2 heeft Grenen als onderwerp en deel 3 betreft Lariks.

Deze voornormen geven kwaliteitsklassen voor rondhout van de verschillende soorten naaldhout. Indeling gebeurt op basis van visuele kenmerken.
De voornormen zijn aanvullend op de Nederlandse KVH-normen (Kwaliteitseisen voor Hout); deze geven voor een aantal houtsoorten kwaliteitsklassen voor het gezaagde hout, ook op basis van de uiterlijke kenmerken.
De voornormen zijn van belang voor houthandelaren en -zagerijen, en voor gebruikers van rondhout, die door toepassing van de voornormen eenduidige afspraken kunnen maken over de te leveren kwaliteit (rond) naaldhout.

De voornormen dragen de volgende nummers en titels: NEN-ENV 1927-1 Indeling naar kwaliteit van rond naaldhout - Deel 1: Vuren en dennen
NEN-ENV 1927-2 Indeling naar kwaliteit van rond naaldhout - Deel 2: Grenen
NEN-ENV 1927-3 Indeling naar kwaliteit van rond naaldhout - Deel 3: Lariks

Informatie en bestellingen
Voor meer informatie over de voornormenserie EN 1927 kan men terecht bij mevrouw ir. M.J. Venemans, normalisatie-adviseur bij NNI-Bouw, telefoon (015) 2 690 280, fax (015) 2 690 253, e-mail: Annemieke.Venemans@nni.nl. Of bij NNI-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391.
De normen kosten NLG 48,- (excl. 6 % btw) per deel. Bedrijven kunnen de normen telefonisch of schriftelijk bestellen bij NNI-Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, fax (015) 2 690 271, of e-mail: bestel@nni.nl.
Particulieren kunnen bestellen door overmaking van het genoemde bedrag, vermeerderd met 6 % btw, op postbanknummer 25301 ten name van het NNI in Delft, onder vermelding van nummer en naam van de norm. Bestelling is ook mogelijk door invullen van het bestelformulier in de rubriek "bestellingen" van de NNI website.

Deel: ' Nieuwe voornormen voor rond naaldhout '
Lees ook