Halfjaarresultaten - 26/07/2002

KBC - Nieuwe voorzitter bij KBC Securities

De heer Michel Vanderkeilen, voorzitter van KBC Securities heeft op eigen verzoek en in onderling overleg met KBC Bank beslist om zijn mandaat als voorzitter neer te leggen. Vanaf 1 september e.k. zal de heer Guy Van Eechaute hem opvolgen aan het hoofd van KBC Securities Group, de beursvennootschap van KBC Bank & Verzekering. Michel Vanderkeilen (4/11/49) richtte in 1989 de beursvennootschap Vanderkeilen & Partners NV op. In 1991 werd de beursvennootschap een 100%-dochter van de NV Kredietbank. De maatschappij wijzigde haar naam in KB-Securities NV en Michel Vanderkeilen werd benoemd tot voorzitter van het directiecomité. Naar aanleiding van de KBC-fusie werd KB-Securities NV omgedoopt tot KBC Securities NV. Michel Vanderkeilen wordt opgevolgd door de heer Guy Van Eechaute (30/11/1962). Hij begon zijn carrière in 1985 achtereenvolgens als leraar en als medewerker van Axa en Zurich Financial Services. In 1988 werd hij kantoordirecteur bij de voormalige CERA Bank en in 1990 maakte hij de overstap naar de ex-Kredietbank als senior economist op de studieafdeling. Hij was er o.m. verantwoordelijk voor de banking research en in die hoedanigheid betrokken bij Kredietbanks fusie- en overname-activiteiten. In die periode verwierf ex-Kredietbank nl. Spaarkrediet en Bank van Roeselare. Tussen 1996 en 1997 was hij medeverantwoordelijk voor de bankverzekeringsactiviteiten binnen de Almanij-Groep (Fidelitas-Omniver). Na de KBC-fusie in 1998 werd hij Directeur van de Directie Strategie & Expansie. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het uitstippelen van de strategie en overnames, voor financiële en corporate communicatie, investor relations en voor de dagdagelijkse coördinatie van de Centraal-Europese en Investment Banking-activiteiten (waaronder KBC Securities) van KBC.

Bron: KBC
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Nieuwe voorzitter bij KBC Securities '
Lees ook