expostbus51


Ministerie van Justitie


https://www.justitie.nl

BENOEMING NIEUWE VOORZITTER COLLEGE VAN PROCUREUR

Anne-Marie Stordiau-van Egmond

070 370 6854


15.01.99

3750

BENOEMING NIEUWE VOORZITTER COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL

Op voordracht van minister A.H. Korthals van Justitie heeft de Ministerraad ermee ingestemd Jhr. mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteijn bij de Koningin voor te dragen als voorzitter van het College van Procureurs-Generaal. De heer De Wijkerslooth (52) is thans landsadvocaat.

Na het gymnasium studeerde de heer De Wijkerslooth rechten in Leiden. Tot 1977 was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de universiteit aldaar. In 1977 werd hij advocaat in Den Haag waarna in
1981 zijn benoeming tot plaatsvervangend landsadvocaat volgde. Sedert
1987 is hij landsadvocaat.

De heer De Wijkerslooth was onder andere lid van de commissie heroverweging instrumentarium rechtshandhaving en van de visitatiecommissies onderzoek en onderwijs rechtsgeleerdheid. Hij heeft een groot aantal publicaties op juridisch gebied op zijn naam staan.

-------------


15 jan 99 15:54

Deel: ' Nieuwe voorzitter college van procureurs-generaal '
Lees ook