RVD/DV

MINISTERRAAD: BENOEMING VOORZITTER KAPITTEL VOOR CIVIELE ORDEN

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
Persbericht Ministerraad van het Koninkrijk
25 februari 2000

BENOEMING NIEUWE VOORZITTER KAPITTEL VOOR DE CIVIELE ORDEN

Oud-senator mevrouw mr. I.P. Michiels van Kessenich-Hoogendam is in de Rijksministerraad door minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorgedragen voor benoeming tot voorzitter van het Kapittel voor de civiele orden, het onafhankelijke college dat adviezen uitbrengt over alle decoratievoorstellen. Mevrouw Michiels van Kessenich treedt op 1 mei toe tot het Kapittel. Zij is de opvolgster van mevrouw D.IJ.W. de Graaff-Nauta, oud-staatssecretaris en oud-minister van Binnenlandse Zaken. Mevrouw Michiels van Kessenich is sinds 1972 lid van de rechterlijke macht, straf- en civiele sectie. Zij is werkzaam als coördinerend vice-president in het Gerechtshof te Den Haag. Mevrouw Michiels van Kessenich was 12 jaar lid van de Eerste Kamer voor het CDA.

RVD, 25.02.2000

25 feb 00 17:05

Deel: ' Nieuwe voorzitter Kapittel voor de civiele orden '
Lees ook