MINVENW

Nummer: 58xx
16 september 1999

Persberichten '99
5852

NIEUWE VOORZITTER NATIONALE HAVENRAAD

De Minister van Verkeer en Waterstaat, mevrouw Netelenbos, heeft als nieuwe voorzitter van de Nationale Havenraad benoemd drs. Arie van der Hek. Deze benoeming geldt voor een periode van 4 jaar, welke periode één maal met nog eens 4 jaar verlengd kan worden. Drs. Van der Hek volgt daarmee als voorzitter van de Raad mr. Ivo Opstelten op die, zoals bekend, sedert februari van dit jaar het burgemeesterschap van Rotterdam vervult.

De heer Van der Hek is voorzitter van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Twente. Voordien bekleedde hij onder meer functies als die van voorzitter van de HBO-raad en directeur van de NV NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, en was hij van 1973 tot 1987 lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid. Gedurende de periode 1982 - 1987 was de heer Van der Hek voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken.

Op het voor de zeehavens zo belangrijke Europese toneel deed de heer Van der Hek de nodige ervaring op tijdens zijn lidmaatschap van het Europees Parlement voor de socialistische fractie van 1973 tot 1977. In die periode vervulde hij van 1975 tot 1977 het voorzitterschap van de Monetaire en Economische Commissie van het Europees Parlement.

De Nationale Havenraad bevordert de samenwerking tussen het havenbedrijfsleven, betrokken ministeries en havenbeheerders (gemeenten en andere openbare instanties). Daarbij coördineert de Raad de onderlinge afspraken en beslissingen over zeehavenaangelegenheden. De Nationale Havenraad heeft een adviserende functie naar alle erin vertegenwoordigende partijen, waaronder met name de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Anja Sinnema, 070 - 3517117


Deel: ' Nieuwe voorzitter Nationale Havenraad '
Lees ook