College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Actueel

Februari 2000

P E R S B E R I C H T


28 februari 2000

Prof. dr. André W. Broekmans gekozen tot voorzitter van de Raad van Beheer Europees Bureau voor de Beoordeling van Geneesmiddelen

Professor dr. André W. Broekmans (51) is op 22 februari j.l. gekozen als voorzitter van de Raad van Beheer van het Europese Bureau voor de Beoordeling van Geneesmiddelen in Londen. Het Europese Bureau (met de Engelse acroniem EMEA) coördineert de beoordeling en toelating van geneesmiddelen voor menselijk en dierlijk gebruik binnen de Europese Unie. Het heeft twee wetenschappelijke comités, één voor de humane geneesmiddelen en één voor de veterinaire geneesmiddelen.
Broekmans is directeur van het Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en bijzonder hoogleraar in de Pharmaceutical Technology Assessment bij de Universiteit Utrecht.

Deel: ' Nieuwe voorzitter Raad Beheer Europees geneesmiddelenbureau '
Lees ook