Nieuwe voorzitter Stichting Jonge Balie Nederland


DEN HAAG, 20121108 -- Eline Schiebroek (BarentsKrans N.V., Den Haag) volgt Chrisje Bosman (AMS Advocaten N.V., Amsterdam) op als voorzitter van de Stichting Jonge Balie Nederland (SJBN). Schiebroek is op 1 november 2012 tijdens het Jonge Balie Congres 2012 benoemd in het AFAS Circustheater te Scheveningen.

De wissel

Onder leiding van Bosman heeft de SJBN een belangrijke start gemaakt met het vergaren van meer kennis over de doelgroep, onder meer door de ontwikkeling van de SJBN-enquête. De SJBN-enquête is tot stand gekomen met de medewerking van arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir en is gericht op het welzijn van jonge advocaten. Op deze wijze kan de SJBN direct signaleren waar jonge advocaten tegenaan lopen op de werkvloer.

Schiebroek, die haar sporen het afgelopen jaar al heeft verdiend als secretaris van de SJBN, is gemotiveerd om aan de slag te gaan als voorzitter:

“Het komende jaar wordt voor de jonge advocaat een belangrijk jaar met invoering van de nieuwe stagiaireopleiding en de herziening van de gerechtelijke kaart. Het afgelopen jaar heeft Chrisje Bosman de SJBN op de kaart gezet als gesprekspartner van de Nederlandse Orde van Advocaten (‘NOvA’) met betrekking tot de belangen van de jonge advocaat. De SJBN zal deze rol het komende jaar uitbreiden. Niet alleen voor de NOvA, maar ook voor advocatenkantoren, andere organisaties in de advocatuur en ook niet te vergeten de media wil de SJBN hét aanspreekpunt worden als het gaat om de belangen van jonge advocaten.

Profielschets SJBN

De SJBN is in 1976 opgericht door een aantal Jonge Balie Verenigingen. Het doel van de SJBN is het behartigen van de belangen en het bevorderen van de uitoefening van het beroep van advocaat door jonge advocaten. De SJBN behartigt ook de belangen van de toekomstige advocaten doordat zij zitting heeft of heeft genomen in onder meer de Commissie Kortmann, de Commissie Diversiteit van de NOvA en de werkgroep Kwaliteitsverbetering Patronaat.

De SJBN fungeert als intermediair tussen de lokale Jonge Balie Verenigingen en de landelijke Orde van Advocaten. Daarnaast biedt de SJBN een platform voor Jonge Balie Verenigingen om met elkaar in debat te gaan over belangrijke onderwerpen, zoals de wijziging van de gerechtelijke kaart en het nieuwe stagereglement. Tevens brengt zij jonge advocaten samen door de organisatie van evenementen, waarvan het jaarlijkse Jonge Balie Congres de bekendste is.

De SJBN heeft een bestuur van zes personen. Alle bestuurders worden aangesteld voor twee jaar. Thans is het bestuur als volgt samengesteld:

Eline Schiebroek (BarentsKrans N.V., Den Haag): voorzitter Robbert-Jan Kamstra (Baker & McKenzie Amsterdam N.V., Amsterdam): secretaris Sanne Koster (Benthem Gratama Advocaten, Zwolle): penningmeester Herman Ruiter (Van Aalst & Daniëls Advocaten, Amsterdam): portefeuillehouder opleidingen Frederick Leentfaar (Deterink N.V., Eindhoven): portefeuillehouder PR & communicatie Eveline Blomjous (RWV Advocaten, Leiden): portefeuillehouder Jonge Balie Congres

Meer informatie over de SJBN en een overzicht van alle betrokken personen vindt u op de website www.sjbn.nl.


Deel: ' Nieuwe voorzitter Stichting Jonge Balie Nederland '


Lees ook