Nederlandse Vereniging van journalisten

NVJ-Nieuws van 3 december 1999

Vragen over prepensioen

Bij journalisten van publiekstijdschriften en opinieweekbladen leven veel vragen over de nieuwe prepensioenregeling vanaf 1 januari 2002. Dat is de NVJ gebleken bij de instemming met het akkoord over de CAO's 1999-2000.
NVJ-secretaris Yvonne Dankfort geeft een toelichting. "Aanpassing van de regeling is noodzakelijk. In het huidige omslagregeling betalen jongere collega's voor hun oudere collega's. Toenemende vergrijzing maakt een dergelijke regeling onbetaalbaar. Daarom wordt de overgang gemaakt naar een prepensioen, waarbij iedereen individueel spaart voor zijn vervroegde pensionering."
Voor de jaren 2000 en 2001 blijft de VUT-regeling nog van kracht. Voor 2000 is de uittredingsleeftijd gesteld op 61 jaar en geldt een uitkering van 81 procent van het laatst verdiende salaris. In 2001 gaat de uittredingsleeftijd omhoog naar 61,5 jaar en wordt de bruto uitkering verlaagd naar 78 procent van het laatst verdiende salaris. De journalist die met VUT-gaat houdt tot zijn 65ste verjaardag dezelfde uitkering. De totale VUT-premie bedraagt in 1999 vier procent, in 2000 vijf procent en in 2001 zes procent. Werkgever en werknemer betalen de komende jaren elk de helft van deze premie. Vanaf 2002 wordt de VUT-regeling omgezet in een prepensioenregeling. Indien over een volledige periode van 37 jaar premie wordt betaald, dan geldt op 62-jarige leeftijd een uitkering van 75 procent van het laatst verdiende salaris. Individuele deelnemers kunnen kiezen voor eerdere of latere uittreding. De uitkering wordt dan navenant verhoogd of verlaagd.
Een overgangsregeling garandeert dat iedereen die in 2001 onder de VUT-regeling valt - onafhankelijk van de duur van de premiebetaling voor het prepensioen- een uitkering van 75 procent van het laatst verdiende salaris krijgt. De eerste tien jaar bedraagt de premie voor het prepensioen gemiddeld acht procent. De verdeling van de lasten tussen werkgevers en werknemers wordt op een later tijdstip vastgesteld.
De leden hebben in meerderheid ingestemd met het principe-akkoord. De lonen gaan omhoog met 2 procent per 1 januari 2000 en 1,5 procent per 1 juli 2000.

Deel: ' Nieuwe vut-regeling tijdschriften roept veel vragen op '
Lees ook