Ingezonden persbericht


Persbericht

Veel Nederlanders zijn energieanalfabeet

Nieuwe website met informatie over CO2 en klimaatverandering

Nederlanders weten weinig over kooldioxide (CO2), fossiele brandstoffen en de Nederlandse energievoorziening. Dat is een probleem. Om Nederlandse burgers op een zinvolle manier te kunnen betrekken bij een debat over toekomstige energieopties is het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd zijn. Informatie moet aansluiten op de bestaande kennis van mensen en antwoord geven op vragen die mensen belangrijk vinden. Resultaten van onderzoek door Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in het kader van onderzoeksprogramma CATO2 laten zien dat er nog een inhaalslag te maken is op dit gebied. Een nieuwe website voorziet in informatie over CO2 en klimaatverandering.

Uit onderzoek naar de kennis en percepties van Nederlanders over CO2 afvang en opslag (CCS), CO2, energie en klimaat is gebleken dat er onder Nederlanders veel verwarring bestaat over de feiten rondom klimaatverandering, de bronnen en effecten van CO2 en de huidige energieproductie. Het goede nieuws is dat een zeer ruime meerderheid wel weet dat CO2 het klimaat beïnvloedt, dat CO2 in de lucht rondom ons voorkomt en dat het een natuurlijke stof is. Maar klimaatverandering wordt vaak verward met andere milieuproblematiek die samenhangt met de atmosfeer, zoals het gat in de ozonlaag en luchtvervuiling. De productie van hernieuwbare bronnen in de elektriciteitsmix wordt overschat, met een gemiddeld geschatte productie van 31%, terwijl dat in de werkelijkheid minder dan 5% is. Er is veel onzekerheid over de eigenschappen, effecten en bronnen van CO2; zo weet ruim een kwart niet of CO2 brandbaar of explosief is, meer dan de helft weet niet of CO2 kanker veroorzaakt of denkt dat het dat wel doet, en ruim een derde weet niet of het schadelijk is bij huidcontact. Geen van de voornoemde feiten klopt. Tevens bestaan bij een derde van de respondenten misverstanden over of fossiele brandstoffen CO2 uitstoten. Bijna de helft weet niet of aardgas CO2 uitstoot of denkt dat dit niet zo is.

Mensen is ook gevraagd naar hun perceptie van CO2 afvang en opslag, door ze een korte beschrijving te geven, en daarna stellingen voor te leggen die eerder in interviews naar voren waren gebracht door mensen zonder achtergrondkennis over dit onderwerp. Een overgrote meerderheid acht het waarschijnlijk dat de kosten van CO2 afvang en opslag doorberekend worden aan consumenten. Daarnaast vindt men dat CO2 afvang en opslag tijd zou kunnen geven om hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen en dat het een voor de hand liggende optie is voor Nederland door de aanwezigheid van lege aardgasvelden. Een meerderheid is het echter ook eens met de stelling dat de veiligheid voor omwonenden van CO2 opslag nooit voldoende gegarandeerd kan worden.

Dit onderzoek geeft aan dat er nog veel te winnen is op het gebied van publiekscommunicatie rondom CO2 en klimaatverandering, energie en CO2 afvang en opslag. Mensen die denken dat we al veel duurzame energie gebruiken, zien de noodzaak van verdere maatregelen mogelijk niet in. Draagvlak voor energiebeleid vereist het terugdringen van het CO2- en energieanalfabetisme in Nederland.

Nieuwe website informeert Nederlanders over CO2 en klimaatverandering Om Nederlanders beter te informeren over de relatie tussen fossiele brandstoffen, kooldioxide (CO2) en klimaatverandering, is een nieuwe website ontwikkeld, die zowel feiten als meningen geeft over CO2, klimaatverandering en CO2-afvang en -opslag: www.co2-cato.nl.

CATO2
CATO2 is het nationale onderzoeksprogramma waarin de mogelijkheden van CO2-afvang, -transport en -opslag in Nederland worden onderzocht. Bij dit onderzoek zijn bijna veertig bedrijven, onderzoeksinstituten, universiteiten, en een milieuorganisatie betrokken. De nieuwe publiekswebsite www.co2-cato.nl richt zich op het stimuleren van een geïnformeerd debat over CO2-afvang en -opslag. Via de Engelstalige programmawebsite www.co2-cato.org worden de resultaten van het onderzoek in CATO2 beschikbaar gesteld.

(Volledige deeplink naar het onderzoek: http://www.co2-cato.org/publications/publications/the-dutch-general-public-s-opinion-on-ccs-and-energy-transition-development-in-awareness-knowledge-beliefs-and-opinions-related-to-information-and-media-coverage )

Deel: ' Nieuwe website met informatie over CO2 en klimaatverandering '


Lees ook