Persbericht over nieuwe site Betuwelijn - voor onmiddellijke publicatie Donderdag 7 januari 1999

Overheid krijgt via Internet weerwoord op te eenzijdige voorlichting

'Propagandasite van ministerie over Betuwelijn is gewoon bedrog'

AMSTERDAM - De propagandasite over de Betuwelijn van het ministerie van Verkeer en Waterstaat op Internet is bedrog. Dat vinden journalist Arthur Graaff en politicoloog Michiel Roscam Abbing. Daarom hebben zij een tegenhanger ervan op Internet opgezet, met als adres https://geen.betuwelijn.nu. 'Overheidsvoorlichting dient in principe neutraal en waar te zijn. Elke propagandasite verdient daarom een tegenhanger, vooral bij grote projecten als dit', zegt Graaff over de nieuwe site. Deze bevat volgens de twee wel neutraal nieuws en informatie over de Betuwelijn, dus pro en contra.

Roscam Abbing: 'De overheid manipuleert op een gigantische schaal en geeft letterlijk miljoenen uit aan voorlichting en PR pro Betuwelijn. Nu is er deze maand in Barendrecht voor drie miljoen een nieuw 'voorlichtingscentrum' over de Betuwelijn geopend. Kijk ook maar op hun site, Betuweroute.nl - er staan bijvoorbeeld van alle betroffen gemeenten op de route kostbare detailkaarten op, en peperdure prietpraat over een architectuurprijs voor het zoveelste viaduct.' Graaff: 'De discussie over de Betuwelijn bevat ook veel goed gedocumenteerde, deskundige bezwaren, maar daarvan merk je bijna niets op die site van het ministerie. Zo'n site is alleen al daarom gewoon bedrog. Je kan natuurlijk best voordelen vermelden, maar je kan niet ook nog eens allerlei fabels gaan opdissen, zoals nu gebeurt, bijvoorbeeld dat er met de lijn geld kan worden verdiend. Of essentiële informatie verdonkeremanen: er staat nu geen letter over de zee van bezwaarschriften en andere juridische procedures, van de Raad van State tot en met het Europees Hof.'

Roscam Abbing voegt eraan toe: 'De toon van deze overheidssite is juichend, ondanks alle zeer uitvoerige maatschappelijke bezwaren, zoals in oktober nog van acht volstrekt neutrale professoren - hoewel die in de Tweede Kamer hebben gesproken, vermeldt het ministerie daar niets van. De waarheid wordt er flink geweld aangedaan - keurig verpakt. Als je niet beter weet, zou je nog gaan geloven dat de Betuwelijn een goed plan is. Hoewel we tegen de lijn zijn, willen we toch de informatie erover op een journalistieke manier en neutraal aanbieden.'

De wat afwijkende naam, zonder het bekende 'www', luidt https://geen.betuwelijn.nu. Dat heeft een reden: 'De meeste voor de hand liggende namen voor zo'n site zijn ingepikt door een klein Internetbedrijfje, toen die doorkregen wat we van plan waren,' zegt Graaff, 'maar deze naam met die uitgang .nu is eigenlijk nog mooier dan betuwelijn.nl.'

Na een proefperiode is de site dit jaar officieel van start gegaan en zal voortbestaan tot de Betuwelijn wordt afgeblazen - of verder verzet zinloos is. De site is bedoeld voor zowel het publiek als professionele informatiegebruikers als politici en journalisten. Vrijwel dagelijks is er nieuws op de site, en deze bevat verder studies, offciële stukken en informatie uit archieven. De makers wilden vooral snelheid, en de site biedt dan ook geen plaatjes. Er zijn tot nu toe al zo'n 150 documenten over de Betuwelijn opgenomen, waaronder bijvoorbeeld de Oproep aan de Kamer van acht professoren om met de aanleg van de lijn te stoppen, en Handelingen van de Tweede Kamer. Daarnaast zal de redactie ook zelf van tijd tot tijd journalistiek onderzoek verrichten en daarover publiceren, terwijl voor bijdragen van buitenaf plaats is - ook van het ministerie.

Tevens bevat de site rubrieken als Nieuws en ABC van de Betuwelijn en verder de rubrieken Agenda; Officiële stukken (Handelingen van de Tweede Kamer); informatie van het Comité Laat de Betuwelijn varen!; en NIMBY-nieuws, de frontberichten over de confrontaties van de Betuwelijn met bewoners en lokale overheden. Zo ontstaat tegelijkertijd een zoekbaar en overzichtelijk Betuwelijn-archief. Webeditor is Arthur Graaff, die voor dag- en weekbladen schrijft en drs Michiel Roscam Abbing, politicoloog, is projectmanager en medeauteur. Hij heeft bij de TU Delft onderzoek naar de besluitvorming over de Betuwelijn verricht. Provider is Dutch.nl uit Hilversum, die de site voor een deel sponsort. Daarnaast is er ondersteuning van de Stichting Duurzame Mobiliteit en het Comité Laat de Betuwelijn varen!.


Deel: ' Nieuwe website tegen Betuwelijn '
Lees ook