Programmabureau Advies Overheid.nl

Nieuwe website voor KennisCentrum Ouderen

De website www.kenniscentrumouderen.amsterdam.nl is online! Dit kenniscentrum is ontwikkeld door de Dienst Welzijn Amsterdam volgens gemaakte afspraken in de Regiovisie Ouderenbeleid Amsterdam/Diemen. Er is aan meegewerkt door diverse partijen uit het veld: consumenten, aanbieders van zorg en welzijnsvoorzieningen, het zorgkantoor en stadsdelen.

De doelstelling van het kenniscentrum is het volledig, actueel en transparant aanbieden van informatie over het aanbod van en voor ouderen in Amsterdam op de gebieden welzijn, wonen en zorg. De beleidsterreinen inkomen en mobiliteit zullen in de volgende fase een plek krijgen.

Hiernaast worden een agenda, nieuws, talloze links en beleidsstukken aangeboden.

Het (virtuele) kenniscentrum heeft als doelgroep de beleidsmakers, intermediairs en professionals in de uitvoering van het ouderenwerk binnen Amsterdam. Individuele ouderen zelf zijn voorlopig geen doelgroep.

Naast de website zal er tweemaandelijks een emailnieuwsbrief verschijnen met daarin nieuws en verwijzingen naar de website voor meer achtergrondinformatie.
(Bericht op de website van gemeente Amsterdam)

www.ictu.nl

Deel: ' Nieuwe website voor KennisCentrum Ouderen '
Lees ook