REIJERS & SENGERS

Nieuwe wegenatlas als tegenhanger van uitvouwbare wegenkaart

Nieuwe wegenatlas als tegenhanger van de uitvouwbare wegenkaart

Als alternatief voor de vaak moeilijk hanteerbare autokaarten is sinds kort de 'Topografische Wegenatlas van Nederland' verkrijgbaar;
een wegenatlas volgens een nieuw concept van de Eindhovense uitgever
Reijers & Sengers.

De binnenzijden van de omslag zijn voorzien van een overzichtskaart van Nederland. Omdat beide kaften uitklapbaar zijn is het in alle gevallen mogelijk de overzichtskaart naast een meer gedetailleerd kaartblad te leggen. Door dit nieuwe systeem heeft de kaartlezer een
compacte atlas zonder het overzicht te verliezen; dus wel de voordelen van een autokaart, maar niet de nadelen.

De overzichtskaart stelt de gebruiker in staat een route te plannen;
voor een meer gedetailleerd overzicht, bijvoorbeeld van het gebied rond het vertrekpunt en de bestemming, kan eenvoudig een van de 32 detailkaarten worden gekozen.

Om het kaartbeeld helder en gebruiksvriendelijk te houden zijn alleen
wegnummers, knooppuntbenamingen en afritnummers opgenomen, en bijvoorbeeld geen tankstations. Immers, wie gebruikt een kaart om te
gaan tanken? De knooppunten en autosnelwegafritten zijn niet met symbolen maar conform de werkelijkheid ingetekend; elke rijbaan is dus zichtbaar in het kaartbeeld.

De Topografische Wegenatlas van Nederland is voor fl. 19,85 (Euro 9,01)
verkrijgbaar in de boekhandel. ISBN-nummer 9080636819.

Zoekwoorden:

Deel: ' Nieuwe wegenatlas tegenhanger uitvouwbare wegenkaart '
Lees ook