STICHTING WERKGROEP NOORDZEE

Nieuwe wending in verzet tegen zendmast in zee

Nieuwe wending in verzet tegen zendmast in zee


-Ook ambtenaren bezorgd, D66 steunt noodwet-

De Werkgroep Noordzee krijgt steeds meer steun bij haar verzet tegen de aanleg van een 400 meter hoge radiozendmast voor de kust van Walcheren. Vandaag maakt de milieuorganisatie in het Radio 1 Journaal bekend dat ook top ambtenaren in een advies aan het kabinet de mast ongewenst verklaren. De ambtenaren vrezen voor explosiegevaar, een verhoogd veiligheidsrisico voor schepen en vliegtuigen en de gevolgen voor natuur en visserij. In de uitzending maakt parlementariër Boris Dittrich van D66 zich boos over de zendmast. Hij pleit voor een noodwet en zal de kwestie aankaarten in de Tweede Kamer.

Door leemtes in de wet blijkt initiatiefnemer Delta Radio de lange golf zendmast zonder enige bouw- of milieuvergunning te kunnen aanleggen. Volgens de planning van dit bedrijf start de aanleg al in mei van dit jaar en de lange golf radio-uitzendingen, die geheel op de Engelse markt zijn gericht, in het begin van volgend jaar.

De Werkgroep Noordzee roept, gesterkt door het ambtelijke advies, de politiek op om de aanleg niet toe te staan. ~Wij vinden dat op zee normale wetgeving van toepassing moet zijn. Als bewindslieden zich bij deze mast verschuilen achter juridische onduidelijkheden is dat een politieke keuze. De regering zou haar verantwoordelijk tonen, desnoods door een noodwet op te stellen~,aldus woordvoerder Michel Langendijk.

Deze week kreeg de Werkgroep Noordzee het advies in handen dat is opgesteld door topambtenaren van alle ministeries. De hoofdconclusie luidt ~Het plaatsen van de zendinstallatie zonder ...een vergunningprocedure is, gezien de potentiële risico~s en bezwaren, ongewenst~. Uit het advies blijkt dat bijna ieder ministerie beleidsmatige bezwaren heeft tegen de zendmast maar dat wetten ontbreken om de aanleg te stoppen. De Werkgroep Noordzee ziet daarom een taak voor het kabinet om te anticiperen op dit beleid, ~met als consequentie dat er alles uit de kast getrokken wordt om deze ongewenste plannen van tafel te krijgen~, aldus Langendijk.

Enkele opvallende citaten van verschillende ministeries uit het advies: ~storing van apparatuur kan onaanvaardbare risico.s opleveren voor rampen met schepen en vliegtuigen~ (VROM),~Zolang adequaat onderzoek ontbreekt....voelt LNV zich gebonden aan het voorzorgprincipe en staat zij negatief tegenover de bouw van een dergelijke zendinstallatie~ (LNV), yver de risico~s ten aanzien van explosieven aan boord van militaire schepen bestaat onduidelijkheid~(Defensie),~mogelijke storing van de werking van navigatiemiddelen van schepen en luchtvaartuigen (helicopters) en mijnbouwinstallaties...~.(Economische Zaken).

In het Radio 1 Journaal maakt D66 parlementslid Boris Dittrich zich kwaad over de mast. Ook hij vindt dat er te weinig is gedaan om de zendmast tegen te houden. Hij zal komende week de zendmasten aan de orde stellen in de Tweede Kamer en pleiten voor een noodwet. Dittrich stelde, samen met mevrouw Augusteijn, vorig jaar al kamervragen over de zendmast.

De milieuorganisatie Werkgroep Noordzee wees het afgelopen jaar (samen met Vogelbescherming Nederland en de Zeeuwse Milieufederatie) al op de problemen de mast, zoals de onbekende gevolgen van de sterke electromagnetische straling. Naast gevaarlijke situaties voor schepen, vliegtuigen, vissers en recreatievaart wijzen de milieuorganisaties op allerlei vreemde effecten bij zeedieren. Vogels bijvoorbeeld kunnen in hun navigatie worden gestoord en ook fatale aanvaringen zijn te verwachten. De straling van de mast werkt bovendien als een magnetron op vogels die neerstrijken. De vogels worden eigenlijk langzaam maar zeker gestoomd. Mogelijk gebeurt dat ook met recreanten die te dichtbij komen.

De Werkgroep Noordzee waarschuwt met name ook voor de precedentwerking. Woordvoerder Michel Langendijk: éls deze mast er zomaar kan komen dan kunnen allerlei binnen- en buitenlandse bedrijven met nieuwe plannen komen. We moeten dan vrezen voor ongecontroleerde bouwactiviteiten op zee. Dan staat er morgen een tweede en overmorgen een derde bouwsel in de Noordzee zonder dat ze een vergunning nodig hadden~.

Inlichtingen bij Michel Langendijk (woordvoerder). Een brochure met argumenten tegen de zendmast alsmede het ambtelijke advies kunt u aanvragen. Vanmiddag bereikbaar op 030 - 2340016 (kantoor), daarna
020 - 6634150 (privé) of 06 - 55942646.

Stichting Werkgroep Noordzee, Drieharingstraat 25, 3511 BH Utrecht, email: werkgroep@noordzee.nl

Ps. De naam en logo van de Werkgroep Noordzee verandert in de loop van maart. De nieuwe naam is Stichting De Noordzee.

28 feb 99 11:49

Deel: ' Nieuwe wending in verzet tegen zendmast in zee '
Lees ook