Ministerie van Verkeer en Waterstaat

27 januari 2003

Nieuwe werkwijze voor veiligheid van lightrailprojecten

Een nieuwe werkwijze in de aanpak van lightrailprojecten moet de veiligheid van lightrail garanderen. Deze werkwijze is vastgelegd in het normdocument veiligheid lightrail dat demissionair minister De Boer van Verkeer en Waterstaat vanmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In het rapport staat aan welke veiligheidseisen lightrailprojecten moeten voldoen en hoe met deze eisen moet worden omgegaan. De eisen gelden zowel voor het vervoer als voor de infrastructuur. In de verschillende fasen van een project, de ontwerp-, bouw en exploitatiefase, moet de spoorwegveiligheid worden bestudeerd en gerapporteerd. Op deze manier is het begrip veiligheid beter te toetsen.

Het rapport is tot stand gekomen met medewerking van onder andere Railinfrabeheer, Holland Rail Consult en Railned/Spoorwegveiligheid. Diverse partijen van de lightrailprojecten Zuid-Limburg, Randstadrail, Gouda-Alphen en Haarlem-Zandvoort zijn betrokken geweest bij een eerste toetsing. De werkwijze zal in de toekomst voor het gehele spoorverkeer van toepassing zijn. Dit komt vast te liggen in de nieuwe kadernota Railveiligheid. Het rapport is te vinden op www.minvenw.nl/dgp/algemeen/spoorveiligheidsbeleid (klik op 'lightrail' in de linkerkolom) en bestaat uit drie afzonderlijk te downloaden rapporten: een samenvatting, het normdocument en een handreiking.

Deel: ' Nieuwe werkwijze voor veiligheid van lightrailprojecten '
Lees ook