Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO182
Datum: 16 augustus 1999

Nieuwe wijkkrant Burgemeesterswijk verschenen

Het tweede nummer van de vierde jaargang van "De Burgemeester", de wijkkrant van de Burgemeesterswijk in Maassluis, is verschenen. In dit nummer is een uitgebreid verslag te vinden van de Nationale Straatspeeldag op 9 juni, een stuk van de wijkcoördinator, artikelen over groenvoorziening in de Burgemeesterswijk, brandveiligheid, de wijkmeesters van de Woningstichting, een verslag van de kennismakingsbijeenkomst voor het wijkbeheer "nieuwe stijl", een oproep voor deelname aan het bouwdorp, informatie over een cursus emotioneel lichaamswerk en over countrydansen, een stuk over de nieuwe folders over Maassluise regelingen voor mensen met een laag inkomen, en natuurlijk nieuws uit het wijkgebouw. "De Burgemeester" wordt geschreven voor en door de bewoners van de wijk en verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 1500 exemplaren. Het is een uitgave van het wijkbeheerteam.

Laatste wijziging: 16 August 1999

Deel: ' Nieuwe wijkkrant Burgemeesterswijk Maassluis '
Lees ook