Geen mens is illegaal
Landelijk comité voor legalisering van de slachtoffers van de Koppelingswet Secretariaat: Koppenhinksteeg 2, 2312 HX, Leiden
tel: 071 - 512 7619 fax: 071 - 513 4907 email: lokabaal@dsl.nl

Persbericht
Amsterdam, 30 september 1999

Nieuwe "witte illegalen"-regeling volstrekt onvoldoende

Het comité Geen mens is illegaal vindt de nieuwe "witte illegalen"-regeling volstrekt onvoldoende. Afgelopen dinsdagavond heeft staatssecretaris Cohen de nieuwe regeling ongeschonden door de Tweede Kamer geloodst. Het comité Geen mens is illegaal had eerder al aan de fracties van de Tweede Kamer laten weten dat met deze regeling 70% van de naar schatting 1.000 "witte illegalen" in Nederland buiten de boot vallen. Ook de FNV, het CNV, de MHP en de Raad van Kerken dringen aan op een echt generaal pardon. De FNV verwijt de Kamer een "kruideniersmentaliteit".

Bij het comité zijn via vijf zelforganisaties zo'n 800 "witte illegalen" aangesloten. Op basis van de gegevens van deze leden is de inschatting gemaakt, dat het grootste deel niet voldoet aan de huidige stringente voorwaarden. De basis voor de regeling is volgens Cohen dat een "schijn van legaliteit is gewekt". Gebeurtenissen die deze "schijn van legaliteit" zouden verbreken worden nu als uitsluitingsvoorwaarden gebruikt. Hieronder vallen aantoonbaar onderbroken verblijf, het gebruik van valse papieren en uitzettingen. De scherpe 1 januari 1992 grens voor het bezit van een sofinummer maakt deze regeling in feite tot een achtjaars regeling. De belastingdienst heeft namelijk tot in 1996 soepel sofinummers gegeven aan hen die daarom vroegen.

"Witte illegalen" wisten dat zij illegaal waren, maar het bleef mogelijk een leven op te bouwen in Nederland. De noodsprongen die soms nodig waren om dit bestaan vol te houden, worden nu tegen de "witte illegalen" gebruikt. Met de invoering van de Koppelingswet is voor hen de mogelijkheid van een relatief genormaliseerd bestaan weggenomen.

Met de nieuwe regeling zal de huidige martelende onzekerheid nog vele maanden voortduren. Vanuit humanitair oogpunt is dit volkomen onwenselijk. Volgens het comité Geen mens is illegaal is de enige rechtvaardige, snelle en doelmatige oplossing een generaal pardon voor de illegalen met een sofinummer en/of ingeschreven bij het Gemeentelijk Basis Administratie (GBA).

Op zaterdag 2 oktober zal het comité een congres houden over de "witte illegalen" en de Koppelingswet. Hier zal in een breed verband gesproken worden over de huidige problemen en de mogelijke oplossingen.

Bijlage: Persmededeling i.v.m. het congres De "witte illegalen en de Koppelingswet.

Deel: ' Nieuwe "witte illegalen"-regeling volstrekt onvoldoende '




Lees ook