Gemeente Amsterdam

Nieuwe woningen door 'ARTI-straat' tussen Rokin en Kalverstraat

Het wonen boven bedrijven is in straten als de Kalverstraat en het Rokin vaak onmogelijk door de ontsluiting. De enige ingang tot de bovenverdiepingen is die door de winkel. Voor tien woningen is inmiddels een oplossing gevonden. Woensdag 26 juni vond de feestelijke opening plaats van de 'ARTI-straat'.

Het is een soort loopbrug, die tien nieuwe woningen boven bedrijven aan de Kalverstraat en het Rokin mogelijk maakt. Bovendien is er zo een vluchtweg voor de tentoonstellingszaal van ARTI gemaakt. De woningen zijn te bereiken via een entree en trappenhuis aan het Spui, waardoor al in 1998 vier woningen konden worden gemaakt boven winkels in de Kalverstraat. Nu komen daar dus nog tien woningen bij.

Door inspanningen van het stadsdeel Amsterdam-Centrum in samenwerking met de particuliere eigenaren, architectenbureau Rappange & Partners, sociëteit Arti & Amicitiae en NV Stadsgoed wordt nu weer een aantal woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Hierdoor wordt de leefbaarheid van de binnenstad vergroot.

In 1985 heeft de Gemeenteraad het startsein gegeven om het 'Wonen boven bedrijven' te stimuleren door onder meer subsidies te verstrekken. Sindsdien zijn er zo'n 600 woningen gerealiseerd. Daarmee is een flink aantal panden in de binnenstad opgeknapt, maar er zijn nog genoeg mogelijkheden om meer woningen te realiseren. Daarvoor is echter wel de medewerking van eigenaren van panden nodig. Dit initiatief toont aan dat die medewerking fraaie resultaten kan geven.

^


-

© gemeente Amsterdam - 27-06-2002

Deel: ' Nieuwe woningen tussen Rokin en Kalverstraat Amsterdam '
Lees ook