Gemeente Vlaardingen


10-12-2002

Nieuwe woningwet: meer vergunningvrij bouwen

Wie iets aan de woning wil verbouwen, krijgt vanaf 1 januari 2003 te maken met andere spelregels. Dan treedt de nieuwe woningwet in werking. De gemeente schat dat van de huidige verbouwingen waar een vergunning voor nodig is, na 1 januari zon twintig procent vergunningvrij is.

Voor een dakkapel en een uitbouw aan de woning zijn nu nog bouwvergunningen nodig. Na 1 januari volgend jaar kan in sommige gevallen volledig vergunningvrij een dakkapel of uitbouw worden gebouwd. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat ze moeten voldoen aan de vergunningvrije criteria, regels blijven er dus. Niet alles mag zomaar. Het gaat dan om de afmetingen en de plaats (voor of achter). Vallen de bouwplannen groter uit, dan blijft een vaak lichte - vergunning nodig. Bij monumenten is trouwens altijd een vergunning nodig. De binnenstad wordt op termijn beschermd stadsgezicht en dat betekent dat alle bouwplannen vergunningplichtig zijn.

Melding vervalt
Op dit moment kan voor een bouwplan een vergunning nodig zijn of een instemming met een melding. Na 1 januari bestaat de categorie meldingsplichtige bouwwerken niet meer, particulieren hebben na 1 januari een reguliere of een lichte vergunning nodig, of ze mogen meteen aan de slag zonder vergunning

Sneller uitsluitsel
Waar wordt een verbouwing waarvoor een vergunning nodig is, aan getoetst? Aan het bestemmingsplan, het Bouwbesluit en aan de welstandseisen. Ook als u vergunningvrij aan de slag mag, moet u nog steeds voldoen aan het Bouwbesluit (technische eisen). Binnen zes weken krijgen aanvragers voor een lichte vergunning uitsluitsel en binnen twaalf weken voor een reguliere vergunning. De Gemeente Vlaardingen hecht veel belang aan het vrijwillig en gratis vooroverleg tussen aanvrager en Bouwtoezicht omdat zo veel informatie kan worden gegeven over hoe alles moet worden aangevraagd. Weigering van de vergunning wordt dan een uitzondering.
Een opsomming van waar wel en geen vergunning voor nodig is, is niet te geven. De afmetingen en de plaats van het bouwwerk, aan de voorkant of de achterkant van het huis, bepalen dat in belangrijke mate. Verder mag nooit meer dan de helft van de tuin worden bebouwd. Ook gelden per wijk andere welstandseisen.

Advies: Overleg altijd met een bouwinspecteur
Een vergunningvrij bouwplan wordt vooraf nooit getoetst. De bouwinspecteurs mogen alleen achteraf toetsen aan de welstandseisen en of het veilig is. Zeker nu de meldingsplicht vervalt, zal de gemeente vaker ter plekke gaan kijken of alles voldoet aan de regels. De slappe bodem in Vlaardingen vraagt om speciale aandacht bij het bouwen. Een vergunningvrije aanbouw in de achtertuin kan, zonder paalfundering, in de loop van jaren verzakken. Ook kan een verkeerde aanpak in sommige huizen de constructie van gevel en huis aantasten. Een betere voorbereiding en technische aanpak kan dit voorkomen.Vraag advies aan de gemeente en vergeet vooral niet met uw buren te overleggen over uw bouwplan.

Informatie
Meer informatie over de nieuwe woningwet vindt u op de site van het ministerie van VROM, www.vrom.nl, onder woningwet. Daar staat ook het programma waarmee u kunt nagaan of u wel of geen bouwvergunning nodig hebt.
Bij de Dienst Stadswerk, Hoflaan 27, kunt u langskomen voor een overleggesprek met de bouwinspecteurs van 8.30 12.30 uur . U kunt ook een afspraak maken met de bouwinspecteurs via telefoon: 010 248 4700.

Deel: ' Nieuwe woningwet meer vergunningvrij bouwen in Vlaardingen '
Lees ook